במשך שעורים רבים שקדנו על לימודי החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי.
שנים רבות תהיתי למה נועד החשבון
הזה ומה
החמצתי בשל העובדה שמעולם לא השתמשתי בו. לפני שנה העזתי לשאול ידיד מלומד שלי מה
עושים עם הדיפרנציאלים והאינטגרלים. "בונים גשרים" ענה ידידי. נרגעתי....