.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
לפיתת העיפרון

לפיתת העיפרון הטובה ביותר היא "החצובה הדינמית" שמאפשרת ניידות טובה של האצבעות וציר לעיצוב התנועה בפרקי האצבעות. רוב הילדים מפתחים - בין הגילים 6-4 - את האחיזה הפונקציונלית הזאת. הלפיתה השנייה בטיבה היא "החצובה הסטאטית" שבה שלוש האצבעות הכותבות מקובעות על העיפרון וציר התנועה נמצא בפרק כף היד.

הלפיתות המעוותות של העיפרון - אחיזות "החנק" ו"איגרופים" למיניהם - מסרבלות את הכתיבה, מעייפות את היד ומפיקות כתב איטי, מאמץ ובלתי-קריא.

על לפיתת העיפרון ראו את ספרי "יסודות ההבעה הכתובה"

לשיבושים באחיזת העיפרון מספר גורמים סיבתיים.

אי - בשלות
כאשר הילד מתחיל בפעילות הגרפו-מוטורית לפני שהשיג בשלות מוטורית ביד הכותבת, הוא עלול לפצות על החסר - כוח, למשל - בהוספת אצבעות - באיגרוף כלי הכתיבה.

היימנה חינוכית
הילדים האיטרים שעוברים היימנה חינוכית (גלויה או סמוייה) נאלצים לכתוב ביד המשנית שלהם. הם מאמצים דגמי לפיתה משובשים, מטמיעים אותם  וכך הם מנציחים כתיבה מעייפת, עילגת; ואיטית.

על גיבוש שליטה צדית והיימנה חינוכית של הילד האיטר ראו את ספרי "יסודות ההבעה הכתובה"

אילוצי הכתב העברי
הגורם הסיבתי השני ללפיתת עיפרון משובשת נובע מ"הכתב הטבעי" שמתבצע מימין לשמאל.

הכותב עברית ביד ימין לא מסוגל לראות, תוך כדי כתיבה, את הנכתב. הפתרון הטוב ביותר לארגון "משטח ראייה" - והכותבים החכמים עושים זאת - הוא הטייה חזקה של המחברת. בדגם זה הכתיבה מתבצעת מלמעלה למטה שהוא - לפי המחקרים - הכיוון היעיל ביותר להפקת הכתיבה.

תכסיסים פחות יעילים שננקטים כדי לראות את הנכתב הם "הלפיתה הצפונית" שבה קצה העיפרון פונה בזווית חדה צפונה והכותב רואה, מתחת לידו את עיצוב האותיות וה"לפיתה הדרומית" שבה הוא רואה את הנכתב מעל לידו.

על מגבלות הכתב בעברי ראו את ספרי "יסודות ההבעה הכתובה"

finger agnosia
אחיזת העיפרון ופעולת הכתיבה משובשות מאוד בקרב ילדים שסובלים מאגנוזיה דיגיטלית. הפרעה זו; פוגעת בתחושה, במודעות ובזיהוי האצבעות ובשליטה בהן. ההפרעה תוארה לראשונה על-ידי גרסטמן. האגנוזיה של האצבעות מלווה בדרך כלל בהפרעות במודעות צדית כלומר בבלבול בין ימין לשמאל, באגרפיה כלומר בהפרעות חמורות בכתיבה - החלפת אותיות, השמטות וטעויות במיקום האותיות במילה - ובדיסקלקוליה, משמע בכישלון ברכישת חשבון. ארבעת הסימפטומים האלה רוכזו לתמונה קלינית אחת המכונה סינדרום גרסטמן.

על אגנוזיה של האצבעות וסינדרום גרסמן ראו את ספרי "יסודות ההבעה הכתובה".
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם