.
 

על השפה הכתובה

בפאדו של אפלטון ישנה אגדה על תות Thoth - האל המצרי של הכישוף וההמצאות - שהציע למלך תאמוס דורון: Techne חדש, הכתב. המצאה חדשה זו - מבטיח תות - תגביר את הזיכרון ותעצים את התבונה. הסרוב הטכנופובי לא איחר לבוא ותות ננזף, בזו הלשון, על המצאת הכתב:


"המצאה זו שלך תביא לידי שכחה בנפשות הלומדים,משום שלא ישתמשו
יותר בזיכרונם. הם יתנו את אמונם באותיות הכתב החיצוניות ולא יזכרו את עצמם.
הדבר המסוים שגילית אינו כלי-עזר לזיכרון אלא להעלאת זיכרונות, אתה מעניק לתלמידיך לא את האמת, כי אם את צלמה של האמת בלבד.
הם ישמעו דברים רבים, אך לא ילמדו מאומה. הם יהיו; כאילו יודעי הכל,
אולם למעשה לא ידעו מאומה. הם יהיו חבורה משעממת אשר תופיע
כחכמה, אך לא תהיה כזאת במציאות".

למרות כל החששות, הכתב חולל מהפך מבורך בתחום החברתי והתרבותי והעלה את האנושות מדרגה אחת מעלה. תבונת כל הזמנים שנשתמרה במסורת המסופרת ניתנה לכל יודעי הקרוא. דברי החכמים הפכו לנחלת הכלל.

התגלית של השפה הכתובה הוענקה להמונים בשנת 1440כאשר Johannes Gutenberg, צורף גרמני, המיר מתקן לדריכת ענבים למכבש דפוס - ושינה בכך את פני העולם...

לפי המשאל השנתי היוקרתי של במת edge, רוב המשיבים,מקרב המוחות היצירתיים והמקוריים ביותר של תקופתנו - רואים בדפוס את ההמצאה החשובה ביותר שהומצאה ב-2000 השנים האחרונות.

על התפתחות השפה הכתובה ראו את הפרקים תקשורת - וערפיח המידע באתרי "מסע בעידן
הטכנולוגי".

המצאת ה- techne השפה הכתובה והעברתה לדפוס נתנו את אות הזינוק לעידן הטכנולוגיה התקשורתית ולשערי גודש וערפיח המידע, שאילופם מהווה את אחד האתגרים המרתקים של המאה ה-21.
.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright
הבאביתפרקקודם