.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

.
.

החוק ויישומו

"תכנית השילוב במסגרת החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך  מיוחד"

... חוק החינוך המיוחד נותן תוקף לגישה החינוכית  המעדיפה שילוב על פני השמה בחינוך המיוחד. גישה זו מהווה את "אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל" הבאה לידי ביטוי "ביכולתה ובנכונותה לתת מענה חינוכי הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים חריגים המתקשים להסתגל מבחינה לימודית או חברתית במסגרת; החינוך הרגיל ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם למסגרות החינוך המיוחד".

... שילוב במסגרת חינוכית; רגילה אינו תואם לילדים עם לקויות קשות הזקוקים למסגרות חינוכיות- טיפוליות המיוחדות להם. מספר תלמידים אלה מועט יחסית, ואילו רובם של התלמידים בעלי צרכים מיוחדים יכולים להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק מכך תועלת הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית.

... תכנית השילוב מעודדת פיתוח של ראייה מערכתית יישובית של דרכי הטיפול בתלמידים שיש להם צרכים מיוחדים, המאפשרת גיוון בדרכי הטיפול, המחזקת את האוטונומיה ואת האחריות של המחנך והצוות הביתספרי לקידומו של התלמיד.

... קהילת התלמידים הרגילה לומדת להכיר בקיומם של שונויות בין בני אדם וללמוד לכבד את האדם השונה ולקבלו כחלק אינטגרלי מהחברה שבה ייקח חלק כילד וכמבוגר.

חוזר המנכ"ל נ"ט/ (ג) 1999

ועדת מרגלית - ועדה לבדיקת יישומו של חוק החינוך המיוחד

בראשית שנת 2000 מינה שר החינוך דאז, יוסי שריד, ועדה לבדיקת יישומו של חוק חינוך מיוחד בראשות פרופ' מלכה מרגלית, ובהשתתפותם של אנשי אקדמיה ו נציגי משרד החינוך. הוועדה הניחה את המלצותיה על שולחן משרד החינוך בחודש יולי 2000. בין עיקרי הדוח:

'זכות התלמידים עם הצרכים המיוחדים ללמוד יחד עם בני גילם, להגיע להישגים כפי יכולתם מתוך חתירה למימוש הפוטנציאל שלהם, ולקחת חלק בתרבות בני גילם במקום מגוריהם - וחובת החברה להימנע מהפקעת זכות זו, אלא במקרים חריגים, בהתחשבות עם רצון המשפחה'.

'יש לתת קדימות ועדיפות בהקצאת המשאבים, בתכנון היישום של הדו'ח ובשינויים בחוק - לביצוע השילוב המבוסס על זכות התלמיד ללמוד, לקחת חלק בתרבות ובקשרי החברה עם בני גילו; לאפליה מתקנת למגזרים ולקבוצות מיוחדות ולקידום הבקרה והערכה מעצבת בתהליכים של הכנסת שינויים'. בין החוק ליישומו נפער פער והכוונות הנאורות שנוסחו בגבהים האידיאולוגיים התנפצו על הקרקע של שדה החינוך, על הקצאת התקציבים.

הילדים שולבו בכיתות רגילות אך לא קיבלו מענה לצרכים המיוחדים שלהם. לאור התלונות הרבות מצד הורים, ארגון בזכות יזם תיקון לחוק החינוך המיוחד. התיקון, אשר הונח על שולחן הכנסת על-ידי ח"כ זבולון אורלב והתקבל בכנסת ביום 13/11/02, קובע את זכותו/ה של ילד/ה עם מוגבלות לקבל מענה לצרכיו/ה גם בבית ספר רגיל.

על טלטולי העתירות של עמותות ית"ד ובזכות, פירוט הדרישות, פסיקות החוק ועל המתרחש בפועל בשדה השילוב ראו את השתלשלות האירועים באתר של "בזכות"
.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם