.

 
 
 

 


.

חקר המיומנויות החברתיות

הכושר החברתי - social skill - הוא מאגר של התנהגויות - מילוליות ובלתי-מילוליות - שנרכשות במהלך החיברות. מיומנות חברתית טובה בנויה על מכלול של כשרים חברתיים שעובדים בתשלובת, באופן שוטף, בהתאם לחוקים ולכללים ואשר מובילים לתוצאות חיוביות; עבור הפרט ועבור אלה שמתקשרים אתו.

ילדים ל"ל רבים מוצאים את דרכם - עם או בלי עזרת המחנך - להשתלבות חברתית תקינה: הם מעצבים תפקוד חברתי נאות, הם מקובלים, אהודים וזוכים להערכה של בני קבוצתם. לילדים ל"ל אחרים אין אמצעים להתמודד עם המכשלות שאורבות להם בדרך להשתלבות ונקלעים למבוך הסילופים, הכישלונות והבדידות.

מכל הלקויות התפקודיות, הלקות החברתית היא המגבילה ביותר משום שלקות למידה ספציפית ניתן לגדר, לעקוף ולהימלט ממנה לתחומים שאינם נגועים בה, ואילו ללמידה חברתית אין תחליף, קיצורי דרך או מעקפים1.

חקר המיומנויות החברתיות כאוטי ומתעתע. התחום החברתי מורכב מאוד: הוא מכלול, הוא תהליך, הוא זורם, הוא משתנה. ביום אירוע חברתי בסטריליות של מעבדה נוטל את הסממנים הספונטניים של החוויה.

כאשר מבודדים רכיב חברתי ושמים אותו מתחת למיקרוסקופ מאבדים הן את המכלול והן את המהות הדינמית שלו. גם אם המחקר נערך בסביבה הטבעית של האירוע, עצם נוכחות החוקר הצופה עלולה לפגום בחופש הפעולה ובאמיתות ההתנהגות החברתית.

הקשיים לא מסתכמים במורכבות הנבדק. גם הבודקים מערימים קשיים רבים על אמינות המחקר וממצאיו. לחוקרים אין שפה אחידה, אין כלים סטנדרטיים, אין שיטות עבודה משותפות.

בתחום המקובלות החברתית של ילדים עם ל"ל, למשל, יש מחקרים שלא העלו כל הבדל בין ל"ל לבין ילדים רגילים, מחקרים2 שמצאו תחושת נחיתות בקרב ילדים עם ל"ל ומחקרים3 בהם ל"ל הפגינו מקובלות חברתית "מנופחת", גבוהה מזו של הילדים הרגילים והרבה מעל למציאות החברתית שלהם.

האמינות הרופפת של חקר המיומנויות החברתיות מומחשת גם באותם מקרים בהם צוות חוקרים משחזר במדויק מחקר של צוות אחר ומקבל ממצאים שונים לחלוטין.

החוקרים ערים למגבלות אלה וקוראים לעיון זהיר ובקורתי בממצאי חקר המיומנויות החברתיות.1Dickstein EB Warren DR (1980) Role taking deficits in learning disabled children Jld 13 (7) 378-382 * Lerner WJ (1985) Learning disabilities theories, diagnosis and teaching strategies Hughton Mifflin Boston Schumaker JB Hazel JS (1984) Social skills assessment and training for learning disabled Who\'s on first and what\'s on second? Jld 17 (7) 422-431

2Bruininks VL (1978) Actual and perceived peer status of learning disabled students in mainstream programs Journal of Special Education 12 51-58* Vaughn S Hogan A Kouzekanani K Shapiro S (1990) Peer acceptance, self-perception and social skills of learning disabled students prior it identification Jld 82 (1) 101-106

3Smith DS Nagle RG (1995) Self-perceptions and social comparisons among children with LD Jld 14 (6) 364-371.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם