עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר כתבו לי

.


Sigmund Freud
1939 - 1856

תיאוריותו התפתחות
 
 
   
 

.
.

ה'אני' האומלל חייב לשרת שלושה אדונים קשוחים ולעשות כמיטב יכולתו למלא אחר תביעותיהם
שלושת הרודנים הם העולם החיצוני, ה'אני העליון' וה 'סתמי'.

***
התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד שלטה ביד רמה במהלך המחצית הראשונה של המאה העשרים. פרויד הגה את תורתו מתוך הסתכלות במטופליו, מבוגרים חולי נפש.

התיאוריה ההתפתחותית של פרויד בנויה על סדרה של שלבים פסיכוסקסואלים.
 

פרויד סבר שהאישיות מתפתחת במהלך הילדות, באמצעות שלבים בהם הכוחות תאבי ההנאה של ה'ליבידו' מתמקדים באזור ארוגני כלשהו. מעבר מוצלח של השלבים  הפסיכוסקסואלים מבטיח עתיד של בריאות נפשית. לקונפליקטים שעלולים להיווצר בשלבים אלה השפעה מחליאה - לאורך כל החיים - על אישיותו ועל התנהגותו של האדם. כל שלב התפתחותי מהווה תקופה מכריעה שבמהלכה הילד מתמודד עם משימת למידה על עצמו ועל העולם.

הכישלון בהשלמת משימת השלב עלול להתבטא בשני אופנים: 
בקיבעון לשלב או בנסיגה לשלב קודם

חמשת השלבים הם

השלב האורלי - מהלידה עד גיל שנה.
זו התקופה התלותית ביותר של הפעוט ומגעו עם העולם החיצוני מתמקד ביניקה, באזור הארוגני של הפה. בתקופה זו התינוק מחפש הנאה ומנסה להימנע מכאב ולכן המניע המנחה את התנהגותו - לפי פרויד - הוא עקרון ההנאה והכאב. המשימה שמוטלת על הפעוט בשלב זה הוא להיגמל מהקשר הסימביוטי עם הדמות ההורית. אם האזור הארוגני סופק דיו - לא פחות מדי ולא יותר מדי -
התינוק יכול להעפיל לשלב ההתפתחותי הבא.

השלב האנאלי- מגיל שנה עד גיל שלוש
האזור הארוגני של השלב הזה הוא פי הטבעת והמשימה שמוטלת על הפעוט היא להשיג שליטה בסורגים  ניצני האני הראשונים של התינוק מתמודדים עם פתרון הקונפליקט בין דחפיו הוא לבין דרישות המציאות - החינוך לניקיון. העקרון המנחה שלב זה הוא עקרון המציאות. הילד לומד להעתר לדרישות המציאות, לדחות סיפוקים, לשלוט בצרכיו ולהיות עצמאי. התנסות חיובית באתגרים של השלב
מהווה בסיס להיווצרות אדם יצרני, יצירתי וכשיר.

השלב הפאלי - מגיל ארבע עד גיל שש.
השלב הפאלי - עם האזור הארוגני של איברי המין - הוא שלב סוער וגדוש חרדות. הילדים מתחילים להבחין בהבדלים בין המינים  פרויד מיחס לשלב זה את הופעת המשיכה המינית כלפי ההורה מהמין האחר. הבנים מתנסים בתסביך אדיפוס שמעורר חרדה ויוצר את פחד הסירוס. הבנות חוות - לדעתו של פרויד - את קנאת הפניס. לקראת גיל חמש הילדים מתחילים להזדהות עם ההורה מהמין שלהם, מחקים ומפנימים את התנהגותו. פתרון הקונפליקטים של השלב מגבש את האני ובונה את האני העליון.

שלב החביון - מגיל שש עד גיל ההתבגרות
שלב החביון הוא שלב של רוגע שבו כל המשאבים הנפשיים מתועלים לפעילות אינטלקטואלית וחברתית.

השלב הגניטלי - מגיל ההתבגרות עד תום החיים
הליבידו שוב מתעורר עם האזור הארוגני של אברי המין. שלושת חלקי האישיות - שהגיעו לבשלות מלאה - 'הסתמי', המונע על ידי הדחפים המיניים, 'האני העליון' שמייצג את דרישות החברה וה'אני' שתפקידו לפשר ביניהם מנווטים ומנהלים את התנהגות האדם.

נקודות התורפה בתורת פרויד
למרות מאמציו הרבים של פרויד להקנות לתורתו מעמד מדעי. תכניה, כמו למשל הליבידו, מופשטים ולא ניתנים למדידה ולחקירה. תורתו רופפת גם בשל העובדה שהיא אינה בנויה על חקר ילדים צעירים כי אם  על היזכרות של מבוגרים פגועי נפש באירועי ילדותם.

The great question that has never been answered, and which I have not yet been able
to answer, despite my thirty years of research into the feminine soul, is What does a
woman want Zigmond Freud

אכן, כדבריו, פרויד לא הצליח לפענח את משאלות לבה של האישה. בתורתו המצ'ואיסטית בעוד הילד עסוק בפתרון תסביך אדיפוס, הילדה חווה את "קנאת הפניס", ומכיוון שהקונפליקט הזה לעולם לא ניתן לפתרון מלא, היא תישאר במידה מסויימת  'מקובעת' לתמיד לשלב הפאלי.

קרן הורניי
הפסיכואנליטקאית פרשה מהזרם האורתודוקסי של הפסיכואנליזה בשל התפיסה הפאלוצנטרית (איבר המין הגברי במרכז) המצ'ואיסטית, והצגת האישה כנחותה שכל ימיה כמהה להיות גבר.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
פרקבית