עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר כתבו לי

.Lawrence Kohlberg
1927 – 1987

תיאוריותו התפתחות


 


.
.


תיאוריית שלבי ההתפתחות המוסרית של לורנס קולברג

ברמה הבסיסית של ההתפתחות המוסריות, הילד חושב רק על עצמו ואינו מוסגל -- עדיין - לראות את נקודת מבטו של הזולת. עם העליה בכשרים הקוגניטיביים שלו הוא מרחיב את יכולת ההתייחסות ולומד להתחשב, בו זמנית, הן בעצמו והן בזולתו. בשלב ההתפתחותי הבא הוא מזהה את הקבוצה כמערכת חברתית שהקודים ההתנהגותיים שלה שומרים עליה ומבטיחים את קיומה. ברמת המוסריות הגבוהה, האדם מסוגל להתחשב במערכות מורכבות כמו מדינה, לאום, והחברה האנושית.

הרמה הקדם קונבנציונלית

בשלב ראשוני זה השיקולים המוסריים של הילד -בעל החשיבה הקונקרטית- מתייחסים אל עצמו בלבד.
מוסריות הילד היא 'חיצונית' ותלויה ביחס של הסביבה. התנהגות שדינה עונש היא שלילית - לא כדאית והתנהגות מתוגמלת היא חיובית - כדאית.

שלב ראשון החוקים והכללים נתפסים כמוחלטים ויש לציית להם כדי להימנע מעונש

שלב שני בשלב זה של ההתפתחות המוסרית הילדים שוקלים לפי נקודות מבט אינדיבידואליות. ההתנהגות טובה אם היא מתגמלת, אם היא משרתת את צרכי הפרט.

הרמה הקונבנציונלית

הרמה הזאת מאפיינת את גיל ההתבגרות וראשית הבגרות.  מוסריות קונבנציונלית מניחה קבלה של המוסכמות החברתיות וציות להן מבלי להתחשב במחירן

שלב שלישי בשלב זה הישות החברתית של האדם מקבלת דגש מיוחד ולכן השיקולים המוסריים שלו יאופיינו בקונפורמיות, תואמות את הציפיות החברתיות המשתמעות ממעמדו בקבוצה.

שלב רביעי בשלב זה האדם מעפיל מנאמנות לקבוצה לרמה גבוהה יותר של ציות לסדר החברתי. ההליכה בתלם, הציות לחוקים ולכללים של הרוב קובעים את המוסריות של הנתונים בשלב זה.

הרמה הפוסט-קונבנציונלית

ברמה זו האדם העפיל למוסר אוטונומי לפיו השיקולים המוסריים נקבעים על-ידו. ברמה זו קיימת בחינה ביקורתית של דרישות החברה והבנה שהן אינן מוחלטות אלא  תוצר האדם שבאות לשרת את רווחתו ואת הסדר החברתי.

שלב חמישי האדם יזדהה עם דרישות החברה כל עוד הן תואמות את העקרונות המוסריים המקובלים עליו.

שלב שישי השלב הגבוה ביותר בסולם ההתפתחות המוסרית ומעטים מגיעים אליו. בשלב זה קיימת בחירה אישית של עקרונות אוניברסליים. האדם פועל על פי צו מוסרי עליון ולא על פי - ואף בניגוד - לחוקים וכללים של החברה.


.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
פרקבית