עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר כתבו לי


.


Abraham Maslow 
1908 –  1970 
 
תיאוריות התפתחות 

.
.
אם אתה מתכוון להיות משהו שפחוּת ממה שאתה מסוגל להיות, סביר להניח שתהיה אומלל כל ימי חייך.

תיאוריית
 מדרג הצרכים של הפסיכולוג האמריקאי אברהם מאסלו.

בשנות השישים של המאה העשרים קם 'הכוח השלישי' הגישה ההומניסטית בפסיכולוגיה. הפסיכולוגיה ההומניסטית מאמינה שבכל אדם טמון פוטנציאל לגדילה והוא בעל יכולת לבחור ולסלול את מהלך חייו.

הזרם ההומניסטי קרא תיגר על הגישה הפסיכולוגית השלטת - הפסיכואנליזה - וטענה
שהאדם מונע על ידי הצורך בהגשמה עצמית, על ידי השאיפה ליצור קשרים אנושיים חיוביים  ולא על ידי כוחות ייצריים, בלתי מודעים, שנוגדים את דרישות החברה.

הגישה ההומניסטית שוללת את כימות ההתנהגות והחשיבה של האדם שעומד ביסוד הגישה הפסיכולוגית הקוגניטיבית


מייסדי הפסיכולוגיה ההומניסטית, קרל רוג'רס, ויקטור פרנקל, אריך פרום ואברהם מאסלו מציבים במרכז התיאוריה את ההכרה בייחודיות של כל אדם, נאמנותו להוויתו הפנימית וההעזה שלו לחוות את המציאות הפנימית ולעמוד מול דרישות סמכות חיצונית, מוסכמות חברתיות והיסחפות החברה המודרנית אחר פיתויי הטכנולוגיה.

המסגרת הטיפולית של הפסיכולוגיה ההומניסטית היא מקום של הקשבה, של מפגש אנושי ללא ביקורת ושיפוט שבו המטופל מארגן מחדש את ראיית עצמו, תפיסת הזולת והחיים עצמם.


מדרג הצרכים

הצרכים הפיזיולוגיים : הצרכים למזון, לאויר, לחום, לשינה, הכרחיים להישרדות והם התנאים הבסיסיים לקיום.

הצרכים לביטחון ולמוגנות: הצרכים לביטחון שואפים לתחושת המוגנות, ליציבות ולעקביות בעולם מורכב וכאוטי. את הציר הנייח הזה מספקת, בראשית החיים, המשפחה.

הצרכים לשייכות: השלב הבא במדרג הצרכים בא לענות על הצורך האנושי להיות מקובל, נאהב ושייך ליחידה חברתית משמעותית.

הצרכים להערכה עצמית: מאסלו מבחין בין שתי רמות של הערכה עצמית. האחת מקורה בהערכה שהילד מקבל מהסובבים אותו. היא בנויה מהצרכים למעמד, כבוד, תשומת לב, מוניטין, שליטה. הרמה השניה, הנעלה יותר, נבנית מהתמודדות עם אתגרים, מעשייה מתגמלת ומהישג. היא כוללת ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות, עצמאות. בעוד ההערכה העצמית שתלויה באחרים רופפת למדי, זו שנוצרת מעשייה פעילה עמידה וכאשר היא נרכשת דבר לא יכול לערער אותה.

הצרכים למימוש עצמי: ברמה הגבוהה ביותר של הפירמידה נמצאים הצרכים למימוש היכולות והכישורים היחודיים לאדם. מאסלו חילק את הצרכים האלה לשלוש קבוצות :צרכים קוגניטיביים, השאיפה להכיר, לדעת, להעמיק וללמוד. צרכים אסתטיים התפעלות מיופי, מההרמוניה של הטבע והצרכים למימוש היחודיות.

לפי התיאוריה של מדרג הצרכים, כדי להעפיל לשלב גבוה יותר, הצרכים של השלב הקודם צריכים להתממש. צרכיו הפיזיולוגיים וצרכיו למוגנות של ילד לקוי למידה מובטחים לו על-ידי המשפחה.הסדקים הראשונים בהתפתחותו התקינה עלולים להיווצר בשלב הצרכים לשייכות, למקובלות. המשפחה עדיין ניצבת לצדו ומעניקה לו ציר נייח, חשיבות, שייכות ואהבה אולם, על סף החיברות, בבואו להתקבל כחבר מן המנין בחברת השווים, ילד לקוי למידה עלול להיכשל ברכישת המיומנויות החברתיות החיוניות להשתלבות..
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
פרקבית