עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר כתבו לי
 
 
 
 
 
 
   
 

.
.
על הילדות

הילדות, כתקופת חיים עם מאפיינים ייחודיים משלה לא הייתה מוכרת לרוב עמי קדם. בשפות קדומות רבות אף לא היו מילים שמתארות גילאים שונים והמילה ילד תיארה קרבת משפחה ולא גיל צעיר.

בימי קדם גורל הילדים נקבע על-ידי האב, השליט הכל-יכול של משק הבית. הוא הכריע אם הרך הנולד ישאר במשפחה או יסולק, ימכר לעבדות או יופקר לאיתני הטבע. שיקולי השמירה על התינוק היו גודל המשפחה, המצב הכלכלי של המשפחה, המין של התינוק ומצב בריאותו.

תמותת התינוקות הגבוהה ואי הביטחון בהישרדות הילד גרמה, לדעת ההיסטוריונים, לרתיעה של ההורים מהתקשרות רגשית אל הרך הנולד.

ביוון העתיקה תפיסת הילדות נגזרה מההגות של אפלטון ואריסטו שעיצבו תוכניות חינוך מפוארות אך סיווגו את הילדים בקבוצה הנחותה של בעלי-החיים, העבדים, הנשים והאספסוף.

בספרו Phillipe Aries Centuries of Childhood
טוען שהילדות היא תופעה חדשה, היא לא נחשבה כפרק נפרד בחיי האדם בימי הביניים, החלה להיווצר במעמדות הגבוהים במאה ה-16 וה-17 התגבשה לקראת המאה ה-18 וחדרה לציבור הרחב רק בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-120

במהלך ימי הביניים הילדים נתפסו כמבוגרים מיניאטוריים. לא היה להם לבוש אופייני, מרחב מחיה או תרבות משלהם.1

תפיסת הילדות הושפעה משיקולים כלכליים, אמונות דתיות ומגמות חברתיות ותרבותיות.

לפי האמונה הפרוטסטנטית האדם רע מיסודו, וחינוך הילדים הוא שדה קרב זעיר במלחמה הקוסמית בין הטוב לרע. החינוך הפוריטני דגל בעבודה קשה כנשק נגד הרע והדבר שימש צידוק להעסקת ילדים במכרות פחם ובבתי חרושת של ראשית המהפכה התעשייתית. 'העסקת הילדים בעבודה פרודוקטיבית תציל את נשמתם'.

העלייה בטכנולוגיות הייצור ביטלה, בהדרגה, את הצורך בידיים עובדות והילדים מחוסרי העבודה הפכו לנטל כבד על החברה העירונית החדשה. כדי לסלק אותם מהרחובות החלו לפתוח תחילה את בתי הספר של יום ראשון ולאט לאט לקראת המאה ה-19 את מסגרות הלמידה המוכרות לנו היום.

השינוי שחל בעקבות התהפוכות הכלכליות מובא בספרה של 
Viviana Zelizer

Pricing the PricelessChild: The Changing Social Value of Children

לפיו ה- economically useful child הפך ל economically useless, but emotionally priceless child-2

נייל פוסטמן, בספרו 'קץ הילדות' סבור ש'מושג הילדות הוא אחת מהמצאותיו הגדולות של הרנסנס אולי האנושית מכולן יחד עם המדע, מדינת הלאום, וחופש הדת צמחה הילדות הן כמבנה חברתי והן כמצב פסיכולוגי בסביבות המאה ה-16 ושוכללה וטופחה עד זמננו אנו'

לאחר המצאת הדפוס והתפשטות האוריינות במערב אירופה ידע המילה הכתובה יצר את הגבול המובהק בין ילדות לבגרות. תהליך רכישת מיומנויות האוריינות הפך למהות תהליך ההתבגרות3

הראשונים שפרסמו רשימות להדרכת ההורים בגידול ילדיהם היו הרופאים. הם שאבו את תפיסת הילדות החדשה מהכתבים של הוגים כמו  ג'ון לוק וז'אן ז'אק רוסו

החל מהמאה ה-18 תרבויות המערב ראו את הילדות כתקופה של תלות, למידה, צמיחה והתפתחות. לאחר המודלים של הניתוח הפסיכולוגי, פיזיולוגי וקוגניטיבי של תקופת הילדות החלה, במחצית השנייה של המאה ה-20, מגמה חדשה של בחינת הילדות מנקודת ראות חברתית ותרבותית.

לקראת המאה ה-21 תפיסת הילדות בעלת המאפיינים האוניברסליים החלה להתערער. מחקרים אנתרופולוגיים, אתניים ותרבותיים החלו להעלות ממצאים על שונות בחוויית ובמבנה הילדות בהתאם למעמד החברתי, מקום המגורים, ארץ המוצא, מבנה האישיות של הילדים.

מהפכת המידע והתקשורת שאירעה במאה ה-20, השתלטות הילדים על טכנולוגיות התקשורת מחקה את הפער בין ילדות לבגרות ושמה קץ לילדות.3

בשנים האחרונות עלו מספר תיאוריות חדשניות ומרעננות בתפיסת הילדות. הבולטת שבהן היא זו של הפסיכולוגית Alison Gopnik  הילדים אינם מבוגרים פגומים, יצורים פרימיטיביים שמשיגים, בהדרגה את השלמות והמורכבות שלנו. ילדים ומבוגרים הם צורות שונות של homo sapiens


'לילדים מוח, חשיבה וצורות מודעות שונים, לא פחות מורכבים משלנו, שתפקידם לשרת מטלות אבולוציוניות אחרות משלנו'.4
***
1Aries Philippe Centuries of Childhood New Yord Vintage 1962

2Viviana Zelizer Pricing the Priceless Child The changing social value of childrens Priceton University Press 1985

ניל פוסטמן אבדן הילדות ספריית פועלים 31986

4Alison Gopnik The Philosophical Baby Farrar, Strauss and Girous 2009.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
פרקבית