.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

.
.

ראובן פויירשטיין


העשרה אינסטרומנטלית - Instrumental enrichment - היא תכנית טיפולית מבית מדרשו של פרופ' ראובן פויירשטיין לטיפוח הכשרים הקוגניטיביים החיוניים לחשיבה עצמאית.

פויירשטיין מסרב לקבל את הדיעה הרווחת שהאינטליגנציה היא מבנה סטאטי, בלתי הפיך ורואה אותה כמערכת פתוחה, דינמית שיכולה להתפתח לאורך כל החיים.

מטרת ההעשרה האינסטרומנטלית היא לעצב - על דרך mediated learning experience ההתנסות בלמידה מתווכת - את המערכת הקוגניטיבית, לחדד את החשיבה הביקורתית ולהקנות מושגים, גישות, מיומנויות ואסטרטגיות הנחוצות ללמידה עצמאית.

נתאר את הלמידה המתווכת כפי שפויירשטיין מסביר אותה: האנשים לומדים בדרך כלל תוך חשיפה בלתי אמצעית לגירויים. הם נחשפים לדבר מסוים מספר פעמים ולומדים אותו באורח בלתי מודע. יש אנשים - לקויי למידה, בעלי קשיי התנהגות, וכד' - שאינם לומדים כך. הם עוברים יום יום ליד אותו הדבר, חווים יום יום את אותה תופעה ואינם לומדים ממנה. כדי שהם ילמדו, יש להציב בינם לבין הגירוי אדם מתווך שיגרום להם להסתכל על ההתנסות, להיות מודעים לה וללמוד ממנה.

אלפי הילדים המוגדרים מדי שנה כ"לקויי למידה" האם הם אינם "לקויי הוראה" ? תוהה פוירשטין במאמרו "חינוך לחשיבה". "האם הם לא סובלים מהיעדר תוכנית לימודים שתצייד אותם במיומנויות החשיבה והלמידה הדרושות להם? התשובה היא בודאי כן"

גורל החינוך נתון בידי המורה וכדי שהוא יוכל למלא את יעודו - "להפוך את התלמיד ללומד יעיל שכל התנסות וכל חשיפה לידע, לאירוע מיוחד ולתוכן חדש משנה אותו בצורה מבנית ומאפשר לו להרחיב את תחום הדעת ואת החשיבה הקשורה בה." הוא זקוק לחמישה תנאי יסוד:

המורה חייב להאמין בכושר השתנותו של האדם ובכוחו של החינוך לממש כושר זה בלי שים לב לסיבת קשייו של התלמיד, גילו או חומרת מצבו.

יש להעניק למורה את המודעות ואת הידע למבנה החשיבה, מרכיביה ומשמעותה בכושר הלמידה של האדם.

יש לצייד את המורה במערכת אמצעים דידקטיים המבוססים על ההנחה שניתן לחולל באדם שינוי מבני הכלים האלה הם למידה מתווכת, האבחון הדינמי - המאתר את יכולת הלמידה, את הכשרים החבויים ועיצוב הסביבה כסביבה משנה ומפתחת. מעבר להתנהגות הגלויה של הנבדק - תוכנית ההעשרה האינסטרומנטלית שמגבירה את כושר הלמידה

יש להבטיח למורה מעמד חברתי וכלכלי נאות כדי שיוכל להקדיש את כל מרצו וכל כשריו לקידומו של התלמיד.

כדי שיוכל למלא את תפקידו כראוי המורה זקוק להכרת החברה במאמציו ובמתן משמעות להצלחתו במאבקו למען הילד הנזקק.

ראובן פוירשטין - פרופסור לפסיכולוגיה חינוכית - יסד את מרכז פוירשטין לקידום כושר הלמידה. הוא חתן פרס ישראל ויקיר ירושלים לשנת 1992. פוירשטין נולד בבוקרשט, רומניה והוכשר כפסיכולוג חינוכי והתפתחותי בסורבון, פריס.
.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
ביתפרקקודם