.

  John Locke
1632 - 1704
 
 
 
 
 
 
 
 
 


.
.
אני חושב שמכל האנשים שאנו פוגשים תשעה מתוך עשרה, טובים או רעים, מועילים או לא, נוצרו
הודות לחינוכם.

ג'ון לוק

אנגליה של המאה ה-18 עברה תהפוכות כלכליות וחילון והחינוך הקלאסי שהיה נהוג בה לא תאם יותר את הערכים של המציאות החדשה.

אציל אנגלי, חברו של הפילוסוף ג'ון לוק פנה אליו וביקש את עצתו על דרך חדשה שבה הוא צריך לגדל את בנו ויורשו. לוק נענה לבקשה ובסדרת מכתבים ידידותיים הוא הדריך את חברו כיצד לחנך את בנו.

אסופת המכתבים, תחת הכותרת Some Thoughts Concerning Education, "מחשבות אחדות אודות החינוך" פורסמה בשנת 1693 והפכה לרב מכר ולמקור החשוב ביותר להגות החינוכית במהלך המאה ה-18. הספר תורגם לכל השפות האירופיות, הודפס ביותר מחמישים מהדורות וטבע את חותמו על כל תורות החינוך שבאו בעקבותיו.

בספרו, Essay Concerning Human Understanding לפיה , לוק בנה תיאוריה חדשה של ה-mind בלידתו, מוחו של התינוק הוא tabula rasa לוח חלק והידע נוצר תוך התנסות חושית בסביבה.

כדי לחנך את המוח החלק נדרשות שלוש שיטות: פיתוח גוף בריא, אישיות מוסרית ותוכנית לימודים מתאימה.

מוחו של הילד הוא לוח חלק אך הוא יכול להיות בעל כשרונות מולדים. תפקיד ההורים הוא לאתר את הכישרונות ואת תחומי הענין האלה ולבנות עליהם את חינוך הילד.

יש להתיחס אל הילד כאל ישות רציונלית ולבנות עבורו מערכת משמעת שמבוססת על הערכה ולא על שכר ועונש. שכר בצורת ממתקים ועונש בצורת מכות הופכים את הילד לחושני ולא - כנדרש -לרציונלי. משמעת המדכאה את הילד יוצרת בו מזג של עבד.

מחנכי הילד לא אמורים ללמד אותו את כל מה שניתן לדעת כי אם לעורר בו אהבה וכבוד לידע ולנתב אותו לדרך הנכונה להכיר ולשפר את עצמו.

כמו קומניוס, גם לוק מתרעם על השעות הרבות המבוזבזות על לימוד הלטינית וטוען שהילדים צריכים ללמוד - לדבר, לקרוא ולכתוב - בשפת האם שלהם.

המשנה החינוכית של לוק פונה אל בני האצולה והמיוחסים. באשר לחינוך הבנות גישתו של לוק - בניגוד למקובל בימיו -כמעט שוויונית. היות והבנות אמורות לטפח גם את יופין ועדינותן לא כל ההצעות עבור הפיתוח הגופני של הג'נטלמן חלות עליהן.

ומה עם הילדים של העניים?

ב"חיבור על חוק העוני" לוק מקונן על כך שילדי מעמד הפועלים מהווים נטל על הקהילה. הם חיים בבטלה וכך גם כוח העבודה שלהם, עד גיל 12 אינו מנוצל על ידי הציבור. הוא מציע להקים "בתי עבודה" בכל אזור באנגליה בהם הילדים של העניים יוכשרו -החל מגיל שלוש- לעבודה. בתי עבודה אלה ישתלמו מבחינה כלכלית לקהילה ויחדירו מוסר עבודה בילדים.

לוק ייזכר בזכות התורה המדינית הדמוקרטית ליברלית שהגה, בשל התיאוריה האמפירית של ההכרה שלו ובזכות מאמציו להביא לסובלנות דתית.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם