עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר כתבו לי


.


Carol Gilligan


תיאוריות התפתחות

 
 
 
 
 
   
 .
.
הדרת נשים בתיאוריות התפתחות

קרול גיליגן, פסיכולוגית אמריקאית החלה את דרכה המקצועית לצידו של לורנס קולברג אבי תיאוריית ההתפתחות המוסרית. בשלב מסויים של פועלה היא התקוממה נגד דעותיו ופנתה עורף לתורתו.

את דברי הביקורת שלה נגד המונופול הגברי על תיאוריות  ההתפתחות היא הביעה בספרה
a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development1
שיצא לאור בשנת 1982.

בתיאוריות ההתפתחות שנוסחו כולן על ידי גברים קיימת הטיית מגדר נגד נשים. בתיאורייה של קולברג המבוססת על מחקר של בנים ממעמד הביניים, הנשים מגיעות רק לשלב השלישי, מתוך שישה השלבים של ההתפתחות המוסרית, היינו הן - מעצם טבען - פחות מוסריות מהגברים.

בתיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד האישה סובלת, כל ימי חייה, מקנאת הפניס, ולכן היא חשה עצמה נחותה לעומת הגברים.

גיליגן יסדה זרם פמיניסטי difference feminism אשר - בניגוד לזרם שדגל בשיוויון בין המינים - טען לשונות פסיכולוגית בין הנשים לגברים. המוסריות הגברית בנויה על חוקים וצדק וזו של הנשים נוטה להתחשב בדאגה לזולת ובטיפוח מערכות הקשרים החברתיות.

"שני הקולות השונים", לפי ההתפתחות המוסרית של קרול גיליגן הם:

אוריינטצית הצדק - הקול הגברי - מדגישה נאמנות לחוקים, לצדק, שמירה על זכויות אינדיבידואליות ואוטונומיה.

אוריינטציה של הדאגה לזולת - הקול הנשי - מבוססת על רגישות וקשר לאחרים מתוך תחושת אחריות למין האנושי ולא לעקרונות מופשטים.

לפי גיליגן קיימות שתי תפיסות עולם. באחת העולם הוא תחרותי וזקוק לכללים ולעקרונות  כדי להתמודד עם העימותים שנוצרים בו, בשנייה העולם הוא רשת של אנשים ואירועים המשולבים זה בזה ויש צורך בשיתוף פעולה כדי לטפל בעימותים שמתעוררים בו.

לאוריינטציה של הדאגה לזולת שלוש רמות עם שלבי מעבר ביניהן

רמה ראשונה - אוריינטציה של אינטרס אישי
ברמה זו הדגש חל על הצרכים ההישרדותיים של האישה. השיקולים יוכרעו לטובת פתרונות מוסריים שבאים לשרת את צרכי הפרט.

המעבר הראשון - מאנוכיות לאחריות
האישה מתחילה להיות מודעת להבדל בין צרכיה-היא לבין אחריותה לזולת. בשיקוליה המוסריים היא מתחילה להעדיף את ההתחשבות בזולת לעומת ההתחשבות בעצמה.

רמה שנייה - "טוב" משמעו אחריות כלפי אחרים
השיקולים המוסריים נקבעים לפי האחריות לטובת הזולת

המעבר השני - מקונפורמיות לשיפוט פנימי מחודש
ההתחשבות בצרכים של העצמי לא נתפסת יותר כאנוכיות והשיקולים המוסריים מתאזנים בין צרכי הפרט לבין האחריות לטובת הזולת.

רמה שלישית - התמקדות בדינמיקה בין טובת העצמי לטובת הזולת.
בשיקוליה המוסריים האישה יודעת גם לעמוד על זכויותיה וגם לגלות רגישות ואריות לצרכי הזולת.

קרול גיליגן מרבה לבקר ולהרצות בישראל ובנה הצעיר שרת כרופא בחטיבת גולני.

עם צאת "בקול שונה", - מספרת גיליגן - קולברג כתב מאמר מחמיא על הספר אך כאשר הספר תפס תאוצה ואיים על התיאוריה שלו הוא נסוג בטעון "זה מאוד נחמד שנשים עושות מחקרים על נשים, אבל זה לא אומר שצריך לשנות את הפסיכולוגיה"


ק' גיליגן, בקול שונה, בתרגום נ' בן חיים, תל-אביב תשנ"ו. 1.

ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
Copyright © תיאוריות התפתחות
פרקבית