ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי


 
Hello
I am Eliza
How can I help You
 

 
 
 
 
 
 


 .
מאז ימי המיתולוגיה היוונית ועד ימינו בני האדם הוקסמו מרעיון היצירה של חיים מכניים. מבובות ותיבות נגינה מכניות עד לרובוטים המשוכללים של היום, בני האדם שאפו ליצור מכונות מדברות, חושבות ומרגישות כמונו.

בשנת 1966 כתב וייזנבאום
J. Weizenbaum - פרופסור למדעי המחשבים ב-MIT - תכנה שבאמצעותה אפשר היה לנהל "שיחה" עם המחשב. המשוחח האנושי הדפיס את דבריו במקלדת והמחשב- בהדרכת התכנה - השיב לו. הוא כינה את התכנה -אלייזה- על שמה של אלייזה דוליטל מפיגמליון. כמטלה ראשונה הוא העניק לה תפקיד של פסיכולוגית רוג'ריינית. שיטת הטיפול הרוג'ריינית קלה לחיקוי - לדבריו של וייזנבאום - משום שהיא בנויה בעיקרה על השיקוף של דברי המטופל והולמת את התכסיסים הסמנטיים עליהם בנויה התכנה.

התוצאות עלו על כל המשוער והחרידו את יוצר התכנה. האנשים נהרו לשוחח עם אלייזה, ביקשו להישאר אתה לבד כדי לשטח בפניה את המחשבות האינטימיות ביותר, את הסודות החבויים ביותר שלהם. אנשים מוכי אנטרופומורפיה פיתחו קשר רגשי עם המכונה, פסיכיאטרים אחדים סברו שאלייזה יכולה להפוך לפסיכותרפיה חסכונית, זולה וזמינה להמוני מטופלים ועלתה אף ההשערה שהתכנה מצאה את הפתרון לבעיה של הבנת המכונה את השפה הטבעית. ההתנסות הזאת הפכה את וייזנבאום למתנגד חריף של הבינה-המלאכותית. "השאלה החשובה אינה האם ניתן לעשות את הדברים האלה אלא האם יש לעשות אותם" טען וייזנבאום

תכנת אלייזה שותפה באחת מתחרויות מבחני טורינג וזוהתה כ"אנושית" על ידי יותר ממחצית השופטים. חסידי הבינה-המלאכותית אוהבים לספר על מנהל בכיר שחובר, ללא ידיעתו, לאלייזה ובחושבו שהוא מתקשר עם אחת ממזכירותיו, התעצבן כל כך מדבריה שפיטר אותה.

parry הפרנואיד המלאכותי
הפסיכיאטר קולבי K. M. Colby יצר את "פארי" - הדמיה של המוח הפרנואידי - במטרה להבין את התהליכים המתרחשים בו. כמו אלייזה, כך גם פארי מנהל שיחה מתכתבת אך בניגוד להדהוד "התרפויטי" הרך שלה, דברי פארי; עוינים, כעוסים ובלתי צפויים. למרבה האירוניה, יצור רגזן וגחמני זה נתפס כאנושי, עבר את מבחן טורינג ואפילו פסיכיאטרים התקשו לחשוף את זהותו.

הדמיון הפרוע וההומור השחור של בוני האינטליגנציה המלאכותית הולידו מהתלה סהרורית. הם ארגנו את ה"chat" הראשון במחשב בין ה"דוקטור" - תכנה משוחחת, המהדורה הגברית של "אלייזה התרפיסטית" - לבין "פארי" תכנת הלך הרוח הפרנואידי. בשיחה - המדווחת בספר where wizards stay up late - ידו של פארי על העליונה. הוא מוכר לנו כל-כך, דומה לנו כל-כך:

"האנשים עולים לי על העצבים", "זה לא עניינך" , "אתה חוזר על אותה שאלה כל הזמן", " מה לא בסדר אתך שאתה מציק לי כל הזמן, נודניק" ולבסוף ב-" די, נמאס לי" הוא מסתלק מהשיחה. לעומת פארי החיוני , הדוקטור לאקוני, דל תגובות וכל מה שהוא יודע להגיד זה "אינני בטוח שהבנתי אותך כראוי" השיחה שהתקיימה בין פרי לבין אלייזה לא פחות הזויה:


PARRY - In my opinion, you have a one- track mind
ELIZA -  What makes you think I have a one-track mind?
.PARRY - I used to go to the track every week
ELIZA - What does that suggest to you?
.PARRY -  I avoid racetracks now because the races are fixed
ELIZA -  Is that the real reason?
.PARRY -  I'd rather not discuss it
ELIZA - What else would you like to discuss?
PARRY - That's something I don't want to go intoדוד אבידן המשורר שוחח אף הוא עם אלייזה והנציח את המפגש בספרו "הפסיכיאטור האלקטרוני שלי", שיצא בהוצאה מחודשת תחת הכותרת "שמונה שיחות עם מחשב".

* * *
ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
הלמידה במאה ה-21
האוניברסיטה העברית
©