ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו ליהאתגרים של המאה ה-21

Data is not Information, Information is not Knowledge, Knowledge is not Wisdomד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
הלמידה במאה ה-21
האוניברסיטה העברית
©