ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי


הדמויות הבולטות שעיצבו ומעצבות את
הטכנוספירה


הסקיצות הביוגרפיות לקוחות מהאתר שלי מסע בעידן הטכנולוגי
Asimov Issac Babbage Charles Bailey Roland


Baran Paul
Barlow John Perry
Berners-Lee Tim
Boole John

Byron Ada
Capek Karel
Carson Rachel
Glendinning Chellis
Ehrlich Paul
Farnsworth Taylor
Gates Bill
Gibson William


Gutenberg
Joy Bill
Kubrick Stanley
Kahn Herman

Kurzweil Ray
Kaczynski Theodor
Lem Stanslaw
Moravec Hans

Nelson Ted
Neuman John
Rheingold Howard
Sagan Carl

Simon Julian
Sterling Bruce
Shelley Mary
Turing Alan
 
ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
הלמידה במאה ה-21
האוניברסיטה העברית
©