ליקויי למידה
עמוד הבית
אודות המחברת
אודות האתר
מפת האתר
מה חדש באתר?
כיתבו לי

אודות מחברת האתר

את הכשרתי כפסיכולוגית רכשתי באוניברסיטה העברית ואת לימודי התואר השלישי עשיתי בסורבון - פריס. אני עוסקת מזה עשרות שנים - בשדה החינוך, ההוראה והאקדמיה - בנושא של ליקויי למידה.

במהלך לימודי לתואר השלישי ניתנה לי הזדמנות לעבור הכשרה אצל מיטב המומחים לליקויי למידה במרכז Laboratoire
:de Psycho-Biologie de l'enfant בראשות פרופסור רנה זאזו.

פרסמתי שני ספרים בספריית פועלים, אחד על תקשורת ושני על "קשיי כתיבה וכתיב". ספר שלישי, על ליקויי למידה של השפה הכתובה העלתי - כספר אלקטרוני - על אתר זה.

בשובי ארצה בשנת 1970, מצוידת בידע ובסוללת אבחון מקיפה, נוכחתי לדעת שנושא ליקויי הלמידה - כמו בארצות רבות אחרות -לא זוכה להתייחסות הראויה לו. לפני חוק חינוך חובה, ילדים לקויי למידה - מוכשרים, אינטליגנטים - היו נפלטים מהמסגרת הלימודית.

ילדים לקויי למידה שהצליחו "לעבור בין הטיפות" ושרדו במסגרת זאת לא הטרידו את המחנכים שלהם ולכן הם לא הופנו לאבחון. מצב זה יצר טעות אופטית שהבעיה של ליקויי למידה היא שולית.


לאחר החלת חוק חינוך חובה המערכת נאלצה להתמודד עם הסוגיה המביכה של ילדים שלמרות היותם אינטליגנטים למרות העזרה הלימודית שניתנה להם, חזרו ונכשלו במיומנויות האקדמיות הבסיסיות.

עם הופעת הנחשול של לקויי הלמידה החלה הערכות לקראת הבנת הנושא, הוקמו מסגרות להכשרה של מאבחנים ומטפלים ובשנים האחרונות משרד החינוך מעניק הקלות טכניות עבור הילדים האלה. אך למרות ההתקדמות הגדולה שחלה בהבנתנו את נושא ליקויי הלמידה, קיימים עדיין שרידים של התכחשות, בורות, מסתורין, דעות קדומות והעוול שנגרם לילדים אלה מהסביבה החינוכית שלהם טרם בא אל קצו.

לאתר הגיעו תגובות משוב מעודדות רבות מהורים וממורים של ילדים עם ל"ל. ההורים, המורים מודאגים ונבוכים ואינם יודעים לאיזו כתובת לפנות כדי לקבל עצה. אני משתדלת לענות, כמיטב יכולתי לשאלות .שמופנות אלי באמצעות האתר.

.
ד"ר אילנה מודלינגר

 ©