. 

ליקויי למידה גלויים וסמויים

לפני כמה עשרות שנים לא היו ילדים ל"ל "גלויים" רבים. לפני חוק חינוך חובה, ילדים ל"ל נפלטו מהמסגרות הלימודיות, נעלמו ממפת בית-הספר ובכיתות נותרו הילדים עם תפקוד אקדמי תקין. כאשר החוק החל לחייב למידה והנשירה של הנכשלים הופסקה, הופיע נחשול מדאיג ומפתיע של ל"ל.

במרוצת השנים, הממסד החינוכי הכיר בקשיים של הילדים ל"ל והחל להעניק להם הקלות בשעת מבחנים כדי שיוכלו לממש את ידיעותיהם ואת הבנתם בחומר הלימודי. שעתוק, שכתוב, תוספת זמן, קלטות, מילונים ועזרי למידה נוספים ניתנו - לאחר אבחון והוכחה של הכושר הלקוי - כדי לאפשר להם לעקוף את המגבלות המכניות שחסמו את דרכם אל ההצלחה הלימודית, שלה הם היו זכאים. שגיאות כתיב, קריאה איטית, היעדר שליטה בלוח הכפל, כתב לא-קריא לא בלמו יותר את ההעפלה של הילדים האינטליגנטים האלה אל המשך הלימודים.

עם תחילת הענקת ההקלות במבחנים הופיע זן חדש של ל"ל. הילדים האלה, עם ל"ל מובהקים ולעתים קשים מאוד, שרדו את כל שנות בית-הספר מבלי שקשייהם זוהו או הטרידו אותם או את הסובבים אותם יתר-על-המידה. לקראת קו-הגמר הלימודי הם באו לאבחון כדי לזכות בהקלות בשעת מבחני הבגרות. פגשתי מאות רבות של ילדים כאלה וכל אחד מהם הוא סיפור הצלחה מעורר פליאה והערכה. נכון, הם קוראים קצת לאט ומעט ככל האפשר, הם משרבטים כתיבה דלה, ומעט ככל האפשר, הם לא זוכרים תאריכים, חודשי שנה, לוח הכפל, חוקי האיות אך כל זה לא מנע מהם להגיע להישגים לימודיים טובים ואפילו מעולים.

רוב ל"ל "הסמויים" הם בעלי אינטליגנציה גבוהה מאוד והם מנצלים את כל כולה כדי "לעבור בין הטיפות", לתכסס, ליצור קיצורי דרך בהישרדות הלימודית המכובדת שלהם. רבים מהם באו מבתים אמידים שיכלו לממן מורות עזר שסייעו להם או עשו במקומם את שיעורי הבית המטרידים. פגשתי את ההורים של הילדים האלה ואם כי אין מקום להכללה, ניתן לראות קווים משותפים רבים ביניהם. רוב המשפחות פתוחות, מדברות בגלוי, בהומור וללא מבוכה על המכשלות של הילד. קשייו הלימודיים של הבן (או הבת) לא גרמו להם לאכזבה מרה והם אהבו והעריכו אותו גם עם תעודה שבה פערים גדולים מאוד בין הציונים השונים.

כל ל"ל הסמויים האלה שזכו בתואר דיסלקטי, או דיסגרפי רק לקראת סוף הלימודים ומשפחותיהם לא השתתפו במחקרים על לקות למידה. בפרקים הבאים אציג סקירה של הספרות המקצועית שמעלה ממצאים עגומים על חיי החברה, על חיי המשפחה, על הדימוי העצמי, על התקשורת המילולית והלא-מילולית של ילדים ל"ל.

בשעת קריאת העדויות האלה עלינו לזכור שיש ל"ל שלא נכנעים לייאוש, לתסכול ולתבוסתנות ומטיבים לתפקד בתחום החברתי, המשפחתי והלימודי . ילדים אלה ש"הצליחו" להסתיר את הקשיים שלהם, שלא זוהו כל"ל - ולא משתתפים באוכלוסיית הנחקרים - היו בוודאי מרככים את הממצאים הקשים של המחקרים האלה.

.

ד"ר אילנה; מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם