עמוד הבית
על האתר
המחברת מפת האתר כתבו לי

.


  
 

 
 


 
 
 אמיתות ותפיסות שגויות

האמירה שכולנו לקויי למידה אינה קלישאה פופוליסטית. המוח האנושי הוא בעל מורכבות כבירה והסבירות להיווצרות מוח המרושת בהרמוניה מלאה, עם מאזן בין כל הכישורים עליהם הוא מופקד היא נמוכה ביותר.

הפערים בכישורים המנוהלים על-ידי המוח הם מנת חלקנו הטבעית. לרוע מזלם של ילדים לקויי למידה, "הפערים שלהם" פוגמים ישירות במיומנויות האקדמיות שנלמדות בבית הספר.

בשנים האחרונות קמו גופים רבים שהציבו לעצמם את המטרה לסנגר על ילדים לקויי למידה, היינו להסביר לציבור הרחב את משמעות הבעיה ואת דרכי ההתמודדות אתה.

מרכז Roper Starch Poll נטל על עצמו לבדוק את עמדות הציבור - וההורים - ביחס לליקויי למידה וערך סקרי דעת קהל בדבר :

Measuring Progress in Public and Parental Understanding of Learning Disabilities

ממצאי הסקרים מעלים שעם השנים חל שיפור בהבנת התופעה של ליקויי הלמידה אך קיימים עדיין הן בציבור והן בקרב הורי הילדים לקויי הלמידה - שרידים של בורות ותפיסות שגויות שמחבלות בסיכויי ההצלחה של האיתור, האבחון וההתערבות הטיפולית בבעיה.

המשאל הציע שורה של גורמים סיבתיים אפשריים לליקויי למידה והנשאלים התבקשו להביע את הסכמתם - או את אי הסכמתם - להצעות אלה. (מכיוון שהנשאלים לא הוגבלו במספר הסיבות שהם ציינו ללקויות הלמידה סך התשובות אינו מסתכם ב-100%.)

התפיסות השגויות שקיימות עדיין בציבור הרחב:

ליקויי הלמידה מקורם בהזנחה חינוכית של בית ההורים

כמחצית מהנשאלים בסקר תלו ברקע המשפחתי של הילד את האחריות על ליקויי הלמידה שלו.

סביבה משפחתית דלה, מזניחה, שאינה מעודדת למידה עלולה לפגום בכושר הלמידה של ילדיה, "טעוני הטיפוח", אולם עצם ההגדרה של לקויות הלמידה מניחה מפורשות סביבה משפחתית מעודדת למידה ומסירה בכך את ההזנחה החינוכית של הורי הילד כגורם סיבתי ללקויות למידה.

ליקויי למידה נגרמים בשל העצלנות של הילד

כמחצית מהנשאלים הסכימו עם הסברה שעצלנות הילד היא המקור לכישלון הלימודי שלו.

לקויי למידה הם ילדים בריאים ואינטליגנטים שחיים בסביבה חינוכית מעודדת למידה וזוכים בעזרה לימודית, אי לכך הסיבה ההגיונית לקשיי הלמידה שלהם - כך סברו בעבר - היא עצלנות והיעדר מוטיבציה.

הטעות האופטית נגרמה גם מנזקי הכישלון הלימודי. ילדים לקויי למידה שנכשלים, למרות כל המאמצים והמשאבים שהם משקיעים ברכישת המיומנויות האקדמיות הבסיסיות, עלולים לאבד ענין בלמידה. ילד מותש וכבוי יכול להצטייר כעצלן וחסר מוטיבציה.

ליקויי למידה נגרמים מרמה שכלית נמוכה או ממגבלות חושיות כמו חרשות או עיוורון

למרות שכל ההגדרות שוללות את המוגבלות השכלית והחושית כגורם סיבתי לליקויי למידה, יותר משני שליש של הנשאלים ציינו אותה כאחראית להפרעה. רמה שכלית נמוכה ומוגבלויות חושיות עלולות לגרום ל"קשיי למידה" אך לא - מעצם ההגדרה - ל"ליקויי למידה".

סברה מוטעית נוספת ששולטת בציבור היא שלקויות הלמידה הן מטרד קל שחולף, באורח טבעי וללא סיוע, עם הזמן.

טעות שכיחה נוספת היא של ההורים שמזהים את קשיי הלמידה של ילדם אך סבורים שמתן עזרה לימודית קלה בבית יפתור את בעיתו. אם הילד סובל מליקויי למידה, היינו מכושר משובש כלשהו הכשרתו ביומנות הבנויה על הכושר הזה - קריאה, כתיבה, חשבון, כתיב - לא רצויה.

מיומנות אקדמית הבנויה על תשתית רעועה לא תעמוד בדרישות המציאות ועלולה לקרוס בשלבי למידה מאוחרים יותר. המומחה לליקויי למידה יאתר את הכושר הלקוי ורק לאחר שיקומו הוא יקנה לילד את המשימה הלימודית.

מומחי הסינגור שוללים מכל וכל את נסיונות האידיאליזציה של לקויות הלמידה "כמתנה" ואת פרסום רשימות הגאונים שסבלו מההפרעה במטרה לרכך את הסטיגמה השלילית של ליקויי הלמידה.

ילדים שסובלים מהפרעת קשב ופעלתנות-יתר ולקויי הלמידה הם בעלי אינטליגנציה תקינה ומעלה ואחוז הגאונים בתוכם לא צריך ליפול מזה שבאוכלוסייה הרגילה. באשר לנכונות טיעון "המתנה" מוטב לשאול את דעתם של הלוקים בה...

הארגונים הגדולים לליקויי למידה בארה"ב יזמו מבצע Coordinated Campaign for Learning Disabilities במטרה לתקן את התפיסות המוטעות ולהסביר לציבור את מהות ליקויי הלמידה.

המסרים של המבצע:

ההפרעה של לקויות הלמידה קיימת ואם אין מטפלים בה כראוי היא עלולה לפגום בלמידה ובעתיד   המקצועי והחברתי של הלוקה בה.

שכיחות לקויות הלמידה גבוהה. רוב המומחים מסכימים שלפחות חמישה אחוז - אם לא יותר -מכלל ילדי בית הספר לוקים בהן.

לקויות הלמידה נמשכות לאורך כל החיים. עם אבחון וטיפול נאותים, לקויי למידה רבים.יכולים למתן את הנזקים של ההפרעה.

לקויי הלמידה חכמים כמוך וכמוני - הם מעבדים מידע בדרך שונה משלנו.

.אנשי המדע הוכיחו שלליקויי למידה רקע ביולוגי ובמקרים רבים הם תורשתיים.
.
עם התערבות טיפולית מתאימה, לקויי הלמידה יכולים להצטיין בלמידה ובחיים

לכל אחד סגנון וטביעת-אצבע לימודית יחודית. כאשר דרכו היחודית של אדם לא עונה לציפיות החברה הוא הופך ללקוי למידה


.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyrigh ©
הבאפרקביתקודם