.

 
 
 
זהירות תסמונת !
 
 
 
 
 .
    

תסמונת ליקויי הלמידה

"התסמונת היא קבוצה של מאפיינים, תכונות, אירועים או התנהגויות שנצפים יחד או שסבורים כי הם מתואמים או קשורים זה לזה באופן כלשהו." (לקסיקון למונחי הפסיכולוגיה)

ריכוז כל הביטויים האפשריים של ליקויי למידה ב"תסמונת" יוצר תמונה מעוותת, מגוחכת או מפחידה שהקשר שלה אל המציאות של ילד לקוי למידה קלוש ביותר.

לליקויי למידה עשרות רבות של סימנים והם עלולים לגרום לנזקים בלמידה, בהתפתחות החברתית ובחיי הרגש של הילד. הדיון בתופעה מעלה את מירב הביטויים והשלכותיהם וחשוב לכן להדגיש שתרכיז התסמונת יוצר תמונה מלאכותית קודרת שאינה ישימה על הילד.

ילד שסובל מליקויי למידה מפגין סימנים אחדים מהתמונה הכוללת והוא יכול - בזכות התערבות חינוכית וטיפולית מתאימה -להימנע מהנזקים שנגרמים מתופעות אלה.

תמונה קלינית היא יחידה מופשטת המאגדת בתוכה את כל הביטויים של הפרעה מסוימת. לתמונה הקלינית של ליקויי למידה - כאמור - סימנים רבים מאוד, אמנה את הבולטים שבהם. ילד שסובל מליקויי למידה מגלה רק אחדים מהסימנים האלה.

קשיים בליקוט, בסינון ובמדרוג הגירויים - לקוי הלמידה מוצף בגירויים שווי-עצמה ומערכות הסינון והמיון שלו - הממונות על התמקדות בעיקר (הדמות) והתעלמות מהטפל (הרקע) - משובשות.

טווח קשב קצר - כושר הריכוז וההתמדה של ילד ל"ל מוגבל. ההצפה בגירויים וכשל המיון יוצרים גודש מידע. העומס הרב שנופל על הקשב, העיבוד האטי או המשובש של המידע גורם לקריסה מהירה של המערכת.

ספי חישה משובשים - ליקויי למידה עלולים להתהוות בעקבות קבלת גרייה מוגברת, או דלה מדי או מעוותת. מידע מוטעה כזה לא ניתן לעיבוד תקין ופוגם בכושר הלמידה ובהסתגלות.

פעילות תנועתית מקוטבת - היפר או היפו אקטיביות. הילד ההיפר-אקטיבי מגיב בהפרזה על כ לגירוי הן בתדירות והן בטווח התנועות ואילו הילד שסובל מהיפו-אקטיביות אינו מגיב דיו על גרייה תנועתית.

קשיים בתכנון תנועות -סרבול ותנועתיות אקראית מאפיינים בעיקר את הילד שסובל מדיספרקסיה התפתחותית.

דימוי גוף משובש - המערכות המוחיות שמתעדות את המידע על הסובב ועל הגוף לא מגישות חומר אמין ולא בונות "דימוי גוף" שיכול לנהל את התנועתיות, לבנות כשרים מרחביים ולהבטיח מפגש יעיל בין גופו של הילד והסביבה החומרית שלו.

קשיים בעיבוד מידע - המידע שמגיע דרך ערוצי החישה צריך לעבור זיהוי, מתן פירוש ומשמעות. ליקויי למידה נוצרים מהפרעות בשלב זה של הלמידה.

הפרעות בכילול רב-חושי - החושים אינם עובדים כיחידה עצמאית ורכישת מידע מותנית בשילוב בין נתונים של ערוצים חושיים שונים. ההפרעה נגרמת כאן בצמתים בהם מתקיים המפגש האינטגרטיבי בין סוגי המידע השונים.

הפרעות בריסון ובעכבה - מנגנוני עכבה - הממונים על ויסות ותזמון התגובות וההתנהגות - פגומים עלולים ליצור אימפולסיביות, לביליות רגשית וקשיים בהסתגלות חברתית.

ההשתלבות החברתית - ההשתלבות החברתית היא תהליך של למידה והילד שסובל מל"ל עלול להיכשל בה בשל אותם גורמים שפגמו ביכולתו לרכוש את המיומנויות האקדמיות.

הפרעות בזיכרון -ליקויי למידה עלולים להיווצר כאשר "שולחן הזיכרון העובד" (של ראייה, שמיעה, מגע, תנועה) של הילד משובש. הוא עלול להיכשל בכמות המידע שהוא מסוגל להעלות על השולחן, במשך זמן השמירה על המידע, ביכולת לשמור על הרצף של הפריטים שנמצאים על השולחן ובניקוי השולחן לאחר שמשימת הזיכרון הקצר הושלמה.

עיקר תפקידו של שולחן הזיכרון העובד הוא לנפות ממכלול הגירויים את המידע בעל החשיבות ולמסלל אותו לשימור במערכות הזיכרון ארוך הטווח. אם מוקד זה לא ממלא את תפקידו כראוי, יש להניח שגם הזיכרון ארוך הטווח ייפגע.

אחדים מהסימנים האלה עובדו לתמונה קלינית עצמאית )דיספרקסיה התפתחותית, הפרעות קשב וכד' שמוכללות לעתים בטריטוריה הרחבה של ליקויי למידה ומוצגות כתופעות ייחודיות שאינן קשורות בליקויי למידה.


.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם