.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

.

אפזיה

אפזיה היא הפרעה לשונית שמקורה בפגיעה במערכת העצבים. החלוקה המקובלת של ההפרעה מזהה שלוש חטיבות:

אפזיה רצפטיבית מתבטאת בקשיים בקליטת שפה, בהבנה שמיעתית של שפה, בחזרה על מילים, משפטים שמתקבלים דרך הערוץ השמיעתי. ההפרעה מכונה גם Anomic aphasia, Fluent aphasia .Transcortical sensory aphasia ,Conduction aphasia ,Wernicke's aphasia

אפזיה אקספרסיבית באה על ביטויה בקשיים בביצוע שפה, היא מכונה גם Transcortical motor .Nonfluent aphasia ,Broca's aphasia ,aphasia

הסוג השלישי אפזיה גלובלית עלולה לפגוע בכל אחד מהכישורים הלשוניים: בקריאה-אלקסיה, בכתיבה -אגרפיה, או בזיהוי אותיות ומילים=עיוורון או חרשות מילים.

האפזיה הרצפטיבית נגרמת מפגיעה מוחית
באזור ורניקה באונה הרקתית של ההמיספירה השמאלית הממונה על הענקת משמעות לשפה. הלוקים בהפרעה זו מסוגלים לבצע דיבור אך לדבריהם אין כל משמעות. היות והם מתקשים בהבנת הדיבור הם גם אינם מזהים את השגיאות שהם עושים.

האפזיה האקספרסיבית מקורה בפגיעה מוחית
באזור ברוקה באונה המצחית בהמיספירה השמאלית אשר אחראית על הפקת הדיבור. נפגעי האפזיה האקספרסיבית מבינים דיבור אך מתקשים לבצע אותו. אם כי הפגיעה שלהם חמורה פחות מזו של האפזיההרצפטיבית, העובדה שהם מודעים לכשלונם לבטא את עצמם מאוד מתסכלת ומאמללת אותם.

האפזיה הגלובלית נגרמת מפגיעה מוחית מקיפה במרכזי השפה ועלולה לגרום להפרעות חמורות בכשרים התקשורתיים.

דיספרקסיה
הדיספרקסיה היא הפרעה ביכולת לתכנן תנועות מיומנות וביכולת לקשר בין מקטעים של מערכי תנועות

איירס מגדירה דיספרקסיה כהפרעה ברכישה של אסטרטגיות תגובה לתנועתיות חדשה. הקושי מתבטא בעיצוב תכנית הפעולה ולא רק בביצוע התנועה עצמה. לפי גרסתה, הפרקסיס הוא יותר מתכנון תנועות שכן הוא מערב את בניית כל המהלך הביצועי, את ארגון ההתנהגות ואת פיתוח שיטות הפעולה, היינו את הידיעה מה לעשות ולא רק כיצד לעשות.

ההפרעה זכתה בכינויים רבים,perceptual motor dysfunction ,sensory integrative dysfunction clumsy child syndrome וכעת היא נקראת Developmental Coordination Disorder הדיספרקסיה יכולה לפגוע בתפקודים שונים: בתכנון מנחי הגוף, בפעילויות הרכבה ובנייה, בהבנת סמלים ועוד. ההפרעה שפוגמת בהיגוי ובתכנון הפקת מילים נקראת דיספרקסיה לשונית ואורלית oral and verbal dyspraxia הפרעה זו מאופיינת בקשיים בתכנון המנחים והתנועות של שרירי הדיבור ורצף תנועות השרירים לשם הפקת קולות והגאים. ההפרעה פוגעת גם בפעילויות אורליות לא-לשוניות כגון לעיסה וליקוק.

הדיסנומיה - קשיי שיום - היא הפרעה בשליפת מילים מהזיכרון. הלוקה בהפרעה יודע את מילת היעד אך כאשר הוא זקוק לה הוא לא מצליח לאתר ולממש אותה. חוויה מתונה של "על קצה הלשון" מוכרת לכולנו אולם הדיסנומי יכול להתנסות בה עשרות פעמים ביום עם שיכחה של מילים פשוטות ביותר. כדי לשכך את המבוכה הלשונית, הדיסנומי מרבה במילים נרדפות ובמילות "ג'וקר" כגון "כאילו", "זאת אומרת" וכד'.

.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאביתפרקקודם