.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

.

השליטה הצדית

בשל הקשר האמיץ שמתגלה בין שליטה צדית לבין המיומנויות הלשונית, מן הראוי שננסה לסקור ביתר העמקה את המידע הקיים ביחס לנושא השליטה הצדית.

חקר גיבוש השליטה הצדית עבר טלטולים רבים ונמצא עדיין בערפל כבד במינוחיו, בדרכי ובאמצעי הבדיקה שלו. בשל חשיבות השליטה הצדית ללמידה, ננסה להסדיר ולנפות את המידע הרלוונטי לנו מסבך הטעויות והבלבול בו הוא לכוד.

לפי ההגדרה שהייתה מקובלת בעבר, "שליטה צדית פירושה שאיברים בצד אחד של הגוף עולים ביעילות תפקודם (איכות,מהירות,דיוק) על האיברים בצד השני". נוהגים להבחין בשליטה של יד, עין, אוזן .ורגל. היד השלטת, למשל, מבצעת מטלה תנועתית במהירות העולה ביחס של 2/3 על היד המשנית.

ההגדרה המודרנית של השליטה הצדית לא מעמידה אותה על הבדלים באיכות התפקוד כי אם על ההתמחות התפקודית של כל צד. לפי תפיסה חדשה זו, בעשייה של שיתוף פעולה קיימת חלוקת תפקידים כשלכל צד מיומנות שונה שבשילובן מתאפשרת המשימה התפיסתית והתנועתית. כאשר שתי הידיים מבצעות פעילות מסוימת, אחת ממונה על דיוק, איכות ומהירות והשנייה על יציבה, אחיזה, תמיכה ומנח.

מבחן "חלוקת הקלפים" מסוללת המבחנים של R. Zazzo, Nadine Galifret Granjon Genese et formule de la lateralites ממחיש יפה את חשיבות חלוקת התפקידים בין שתי הידיים וה"שליטה" של כל יד בתחומי התפקוד שלה.

במבחן זה, הנבדק מתבקש לחלק חפיסה של 32 קלפים  פעם ביד ימין ופעם ביד שמאל. זמן החלוקה נמדד והיד שחילקה מהר יותר נרשמת כיד השלטת. פעילות תנועתית זו מותנית ביד אחת הממונה על הורדת הקלפים במהירות ובדיוק ויד שנייה שאוחזת בחפיסה, שומרת על יציבותה, מפרידה בין הקלפים ודוחפת אותם לעבר היד המורידה.

כאשר הנבדק הימני מחלק את הקלפים ביד ימיו, כל יד יודעת ומבצעת את חלקה במשימה התנועתית. כאשר הוא מתבקש לבצע את אותה פעילות ביד שמאל מתברר שיד זו לא מצטיינת במהירות ובדיוק וחשוב אף יותר, יד ימין -השלטת כביכול- לא יודעת לעזור. כישלונו של הנבדק הימני בחלוקת הקלפים ביד שמאל לא נגרם מנחיתות יד זו -המשנית כביכול- כי אם בשל העובדה ששתיהן לא מסוגלות למלא את התפקידים המוטלים עליהן במטלה התנועתית.

כדי לא לבלבל את הקוראים, אמשיך לקרוא לתופעה 'שליטה צדית', אך עלינו לזכור כי בעשייה שדורשת שיתוף פעולה בין יד ימין ליד שמאל, כל אחת מהן "שליטה" בתחומי התפקוד שלה.

בפעילות שאינה דורשת שיתוף פעולה ידני מאתרים את היד המועדפת שאינה בהכרח היד השלטת כי אם זו שתורגלה לביצוע הפעילות. ילד איטר שעבר היימנה חינוכית יכתוב ביד ימין המיומנת לפעילות

היד השלטת
כאשר בודקים את היד השלטת בעשייה הדורשת שיתוף פעולה מגלים שיעילות התפקוד שלה לא נובעת רק מעליונותה בכישורי הדיוק והזריזות כי אם מטיב העזרה שהיא מקבלת מהיד המשנית. משניות של יד אין פירושה היעדר תפקוד או תפקוד לקוי. ליד המשנית תפקידים חשובים בסיוע ובביסוס פעילות יעילה. היד המשנית מומחית בהושטת עזרה, בהכנת הרקע התנועתי הטוב ביותר לפעילות. היד השלטת לא יודעת לעזור.

במבחן "חלוקת הקלפים" בולטת ההתמחות התפקודית של הידיים. היד השלטת מיטיבה להוריד במהירות ובמדויק את הקלפים. היד המשנית דואגת לאחיזה יציבה, בזווית נכונה של החפיסה. היא מתנדבת גם לפעולות סיוע כמו הפרדת הקלפים ודחיפתם לקראת ההורדה. כשהיד השלטת צריכה לבצע את הפעילויות "המשניות" האלה היא אינה מגלה כישורי עזרה ושיתוף פעולה. אחיזת החפיסה שלה נוקשה והיא לא טורחת לסייע בייעול ובקידום עבודת היד השנייה.

ילדים שמתקשים בתפקוד החזותי מרבים להפעיל את היד המשנית  לייעול הפעילות הגרפומוטורית. בשעת העתקה למשל היד המשנית שלהם מצביעה, שומרת ועוקבת אחר המילים שהיד השלטת מעתיקה.

ילדים שלוקים באסטרטגיות של תפקוד תנועתי אינם מנצלים כראוי את תרומות הגיבוי של היד המשנית. בפעילויות עיפרון-נייר במקום ייצוב הנייר ואיזון שיווי המשקל והמערך התנועתי, היד המשנית בטלה ובמקרים הפחות גרועים אינה מפריעה ליד השלטת.

העין השלטת העין השלטת, לפי הגדרתנו בעבודה זו, היא העין המנהלת את המיומנויות הלשוניות. לטיב הראייה אין קשר עם שליטה עינית והעין השלטת אינה, כפי שסוברים בטעות, זו המיטיבה לראות. היות שאיש אינו מודע לעין השלטת שלו החוקרים אינם יכולים להסתפק בתחקור הנבדק ו"נאלצים" לבדוק את התופעה במבחנים המיועדים לכך. היות שתפקוד החזותי לא עובר היימנה חינוכית, ממצאי אבחון הצדיות העינית מצביעים, ברוב המקרים ובעיקר בקרב ילדים צעירים, על השליטה; הצדית המקורית של הנבדקים.

הרגל השלטת
כל הסוללות לבדיקת גיבוש השליטה הצדית מכילות מבחנים לבדיקת הרגל השלטת (בעיטה בכדור, קפיצות על רגל אחת וכד'). היות שההיימנה החינוכית לא חלה על הרגל, השליטה הרגלית - כמו העינית - משקפת בדרך כלל את הצדיות המקורית של הילד. רוב הנבדקים - פרט לשחקני כדורגל - אינם יודעים איזו רגל היא השלטת שלהם. אחת הדרכים העקיפות לברור השליטה הרגלית היא לשאול את הנבדק אם בשיעור התעמלות בקפיצה לגובה הוא עומד בתור הארוך של הימניים או בתור הקצר של האיטרים "עד לפני שנה עמדתי בתור הארוך, השנה עברתי לתור הקצר ושיפרתי את הגובה בחצי מטר" ענה לי נער מוימן שרק בשעת האבחון התברר לו שהוא איטר.

האוזן השלטת
כאשר אנו מדברים על אוזן שלטת כוונתנו לאוזן הממונה על רוב התפקודים הלשוניים. טיב ואיכות השמיעה אינם קשורים בשליטה אוזנית. איתור האוזן השלטת בתהליכי השפה נעשה בבדיקת השמיעה הדיכוטית. במהלך בדיקה זו משמיעים לשתי האוזנים בו-זמנית רשימת מילים שונות. כאשר הנבדק חוזר על המילים ששמע הוא מיטיב לשחזר - מבחינה כמותית ואיכותית - את המילים שהושמעו לאוזן "הלשונית"שלו.

 

.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם