.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

.
   

האבולוציה של הצדיות

עד לפני שנים אחדות שלטה הסברה ששליטה צדית היא תכונה ייחודית למין האנושי. מחקרים שנערכו בקרב בעלי חיים בסוף המאה שעברה העלו שהסברה מוטעית והמדענים התפשרו על הסבר חדש לפיו השליטה הצדית אומנם אינה בלעדית לאדם אך מכל המינים הוא בעל השליטה הצדית הקולקטיבית הרחבה ביותר. המחקרים העדכניים ממוטטים גם את ההסבר הזה.

אסימטריה מוחית וחלוקת תפקידים מובהקת בתפקוד העיני נמצאו כבר בקרב הדגים הראשונים שחיו באוקיינוסים הקדומים. מגמת ההתמחות הצדית בעולם החי נקבעה לפי פעולת הגומליו בין טורפים לנטרפים והקשרים ההישרדותיים של הפרט עם בני מינו,כאשר צד אחד של איברי גופו נערך להתנהגות הלוחמנית, המתגוננת והצד השני נטל על עצמו את התפקידים של שיתוף פעולה עם בני מינו.

שליטה צדית פרטית ושליטה צדית קולקטיבית - מבחינים בין שני סוגים של שליטה צדית: שליטה צדית פרטית individual-level lateralization ושליטה צדית קולקטיבית population-level lateralization

שליטה צדית פרטית - השליטה הצדית הפרטית התפתחה בזכות יעילותה - חלוקת התפקידים בין שני חצאי המוח חוסכת את הצורך בחיווט של שתי רשתות עצביות זהות, מונעת סכסוך והתנגשות בין המערכות ומאפשרת שיתוף פעולה בין האיברים משני צדי הגוף.

כאשר האדם הקדמון התחיל ליצור כלים בשתי ידיו הפעילות הבי-מנואלית דרשה שיתוף פעולה בין שתי המבצעות. תפקוד יעיל מותנה בחלוקת תפקידים ברורה ומוסכמת. יד אחת ממונה על דיוק, מהירות וכוח והשנייה על יציבה, איזון והחזקה. שתי ידיים שמקבלות הוראות זהות מהמוח, שאין להן התמחות תפקודית לא יכולות לבנות, ליצור ולממש עשייה. שתי ידיים שוות תפקוד מתחרות ביניהן, מפריעות זו לזו ומכשילות אחת את השנייה.

היתרון הבולט של השליטה הצדית האינדיבידואלית הוא בהיותה בלתי צפויה במערכת המאבקים בזירת טורף-טרף, בהתנהגויות של תקיפה והתגוננות.

שליטה צדית קולקטיבית - שליטה צדית קולקטיבית, היינו זהות בהעדפה הצדית של אוכלוסייה שלמה של מין כלשהו - כמו ימניות בקרב בני האדם - נוצרה כנראה בשל לחצים חברתיים לשיתוף פעולה. המגרעת אקולוגית של אחידות זו בהתנהגות של כל הפרטים בקבוצה הגדולה טמונה בשקיפות ובידיעה מראש של תגובתם הלוחמנית והמתגוננת. השליטה הצדית הקולקטיבית נשמרה בקרב אוכלוסיות רבות בעולם החי ולכן יש להניח שאובדן גורם ההפתעה היה בעל חשיבות אבולוציונית פחותה מהיתרונות שהעניקה האחדות עם הקבוצה.

היווצרות שליטה צדית ידית בקרב בני האדם - שליטה צדית ידנית בקרב בני האדם הייתה קיימת כבר בתקופת האבן הקדומה, לפני למעלה מעשרת אלפים שנה. היחס בין הרוב הימני והמיעוט השמאלי היה קיים אף הוא ונשמר, לאורך כל השנים, עד היום.*

היווצרות העדפת הימניות - ההעדפה האבולוציונית של צד ימין אצל רוב בני האדם זוכה להסברים מופלאים רבים. עד אשר תוצע תאוריה אמינה ומוכחת, נסתפק בהשערת "תורת הלחימה הקדומה" לפיה האדם הקדמון חשף לסכנות - בתנוחות הצייד והלחימה -את הצד הימני של גופו וגונן בכך על צדו השמאלי -על משכן הלב. ההסברהביולוגי אומר שהבחירה הוכתבה על-ידי המבנה האנטומי של האדם. הימצאות הלב בצדו השמאלי של הגוף והצורך להגן עליו יעד ליד ימין את פעילויות התקיפה וליד שמאל את פעולות ההתגוננות. מנח זה יצר בתהליך אטי וממושך של התמחות יד ימין בכישורי דיוק וזריזות והשאיר ליד שמאל תפקידים של פעילויות מגננה.

תיאוריה מודרנית יותר*מעלה השערה שהידות הימנית נוצרה בעקבות איחוד שפת הגוף, הג'סטיקולציה והמחוות, עם השפה המדוברת באותה המיספירה מוחית.
.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם