.

 


 
 
 
 
 
 
 .

גיבוש השליטה הצדית

גיבוש השליטה הצדית מתממש בתהליך הבשלה שמועד ביטוייו הראשונים ותקרת השלמתו טרם נקבעו בוודאות שתשביע את רצון כל החוקרים. קצב תהליך התגבשות השליטה הצדית אינו אחיד. ילדים שמקדימים בהבשלת השליטה הידנית ישיגו פעילויות תנועתיות שדורשות תיאום ומיומנות לפני אלה המאחרים בייצוב השליטה הידנית*.

שליטה ידית בגיל 7
שליטה ידית בגיל 14
שליטה עינית בגיל 7 שליטה עינית בגיל 14

שכיחות השליטה הצדית הימנית היא הגבוהה ביותר והיא הולכת ומתחזקת עם העלייה בגיל על חשבון
 השליטה הצדית השמאלית והדו-צדיות.

האחידות בשליטה הצדית עולה אף היא עם הגיל. בגיל שבע רק 41% מכלל הילדים מגלים שליטה צדית אחידה ימנית+שמאלית של עין ויד. בגיל ארבע-עשרה ל- 65% מכלל הילדים שליטה צדית אחידה במבחנים אלה*. יש המצביעים - כנראה בדיקה בסוללת מבחנים שונה - על אחוז גבוה יותר של אחידות.

מחקר מעקב ממושך מדווח על ידות ימנית ברורה בקרב 76% ושליטה צדית אחידה (עין,רגל, יד) בקרב 67% מכלל גילאי שש וחצי. באוכלוסיית המבוגרים נמצאו 70% עד 85% בעלי שליטה ידנית ימנית, 7%
-% 10 שליטה ידנית שמאלית ו- 10% - 20% בעלי שליטה צדית מעורבת.

קיימים הבדלים ניכרים בין מובהקות הצדיות של היד, הרגל, העין והאוזן. לפי שאלון הצדיות של קורן ידות ימנית מופיעה בשכיחות של 73% ומעורבת ב-22%, שמאלית ב-5%< באוכלוסיה. השליטה של הרגל מתפלגת ל- 46% ימנית, 4% שמאלית ו- 50% מעורבת. בשליטה עינית החלוקה היא 54% ימנית, 5% שמאלית ו-41% מעורבת. המובהקות של השליטה האזנית היא הנמוכה ביותר: 35% ימנית, 15% שמאלית ו-60% מעורבת. בשל ההסתייגות הרבה מבדיקת שליוטה צדית באמצעות שאלונים יש להתייחס בזהירות רבה לממצאי בדיקות אלה.

צדיות טבעית לעומת צדיות פתולוגית

שליטה צדית ימנית (או שמאלית) יכולה להיות תוצר של התפתחות תקינה או - בשכיחות נמוכה מאוד - פרי תהליך פתולוגי. שליטה צדית פתולוגית נוצרת בעקבות פגיעה בהמיספירה מוחית שהייתה מיועדת לשליטה. הפגיעה במקרים אלה עלולה לגרום להעברת השליטה - בלית ברירה - להמיספירה הבריאה, במקורה. המדענים הדוגלים בהשקפה כי הימניות היא תכונה גנטית קבועה של האדם, רואים באיטרות סטייה מהנורמה וממקדים את עבודותיהם במקורות הפתולוגיים של היווצרותה..
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם