.

 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

.
   

תולדות השמאליות

אחת החידות של "התבונה האנושית" המרתקת את אנשי ההגות, החינוך והמדע היא הסלידה והדחייה בהן זוכה מאז ומעולם האיטרות. הקוטביות הערכית, המתבטאת בחיוב קיצוני של הימין ובשלילה בוטה של השמאל, מאפיינת לאורך כל הדורות את הגישה אל הצדיות.

המבנה המוחי הכפול הטריד והעסיק מאז ימי קדם את הסקרנות ואת המחשבה האנושית. מיתוסים אפופי מסתורין הילכו בקרב העמים בניסיון להבין את פשר הכפילות האנטומית הזאת. שתי הישויות - התאומים, ימין ושמאל - עוררו דחף ארכאי עמוק לקיטוב פשטני של טוב ורע. צד ימין הפך לטוב, לחזק ולישר - צד שמאל לרע, לאפל ולעקלקל.

סביב תפיסת האיטרות כעיוות נרקמה הסכמה אוניברסלית והיא מלווה את תולדות העמים, הדתות והמיתוסים וחודרת באכזריות גם לחיי היום-יום של מעשה החינוך. השפה הצטרפה באכזריות להנצחת ציד מכשפות זה. העובדה שהמיספירה מוחית אחת מיטיבה לנהל את האברים שברשותה בשעה שהשנייה נחותה בפעילות זו הפכה מקור לניחושים, לחלומות ולתקוות כמוסות. אמונות בדבר "הכפלת האדם" באמצעות פיתוח ושיכלול אבריו הנחותים הצמיחו רעיונות של "תרבות שוות-ידיים" ושיטות חינוכיות לטיפוח רמת התפקוד של המחצית "המקופחת" של הגוף. אך כפי שהשלילה המגית של האיטרות וניסיונות הכחדתה העלו רק חרס, כך גם האוטופיה של "האדם בעל ימניות כפולה" התרסקה עם חשיפת הנזקים הכבדים של ההתערבות הסביבתית אשר כופה את השליטה הצדית.

השפה עומדת בראש ציד המכשפות נגד האיטרות. בשפות רבות (אנגלית, צרפתית) ימין זהה ישר droit- -right- והוא: צודק, הוגן, זכאי, אמתי, מתאים, נכון, הולם, יאה, נוח ובריא. מקור המילה שמאל בלטינית - sinister - פירושו "מבשר אסון". גם הפולקלור לא חס על האיטרים: "קם ברגל שמאל, בעל שתי ידיים שמאליות" וכד'.

ההסתכלות המדעית שבכוחה להפיג את ערפל המסתורין, למוטט דעות קדומות ולהחזיר מידה של שפיות לא הביאה לטיהור שמם של האיטרים. הספרות המחקרית מעלה רשימות ארוכות של ממצאים שמעידים -כביכול- על נחיתות האיטרים. האיטרות מופיעה בשכיחות גבוהה בכל קבוצות המצוקה וברוב אוכלוסיות נכשלי התפקוד והלמידה.

תפיסת הימניות כרכיב טבעי של המורשת הגנטית האנושית מציבה את האיטרות כהפרעה בהתפתחות התקינה, כמוטציה או כליקוי בקידוד הגנטי האוניברסלי.

הופעת השליטה הצדית באבולוציה
עד לפני שנים אחדות ניכסנו לעצמנו את תכונת השליטה הצדית והצבנו אותה ליד השפה והמודעות האוצרות היחודיים של המין האנושי. המחקר המודרני אילץ אותנו לרדת - ולא בפעם הראשונה - מהעץ הגבוה עליו טיפסנו. שליטה צדית, מסתבר, הייתה קיימת כבר בקרב הדגה של האוקיינוסים הקדומים.

היווצרות שליטה צדית ידנית בקרב בני האדם -
שליטה צדית ידנית בקרב בני האדם הייתה קיימת כבר בתקופת האבן הקדומה, לפני למעלה מעשרת אלפים שנה. היחס בין הרוב הימני והמיעוט השמאלי היה קיים אף הוא ונשמר, לאורך כל השנים, עד היום.*

השליטה הצדית בקרב בני האדם עם הרוב הימני והמיעוט השמאלי היא אוניברסלית. היא נמצאה בכל מקום, בכל החברות ובכל התרבויות.

היווצרות העדפת השמאליות בתהליך האבולוציוני-הסוגייה שמטרידה את החוקרים אינה זיהוי הגורמים האבולוציונים שאיפשרו את יצירת המיעוט השמאלי כי אם השאלה כיצד השליטה השמאלית, למרות כל מגרעותיה, הצליחה לשרוד לאורך כל השנים.

האיטרות היא תכונה תורשתית המאופיינת ב"מחיר כשירות אבולוציונית" גבוה, היינו ברמת פגיעות ורגישות בעוצמה כזאת שהברירה הטבעית היתה אמורה להכחיד אותה. כיצד -אם כן- נשמרה היציבות בשכיחות האיטרים לאורך כל השנים האלה?.

הניסיונות להסביר את התופעה טוענים שהאיטרות היא ברירה תלוית תדירות frequency-dependent selection שכל כוחה בהיותה מיעוט בעולם של רוב ימני. לאיטרים יתרון בלחימה משום שיריביהם הימניים אינם ערוכים לאסטרטגיות הלחימה שלהם. השערה זו עולה על השרטון מול השכיחות הגבוהה של השליטת הצדית השמאלית בקרב הנשים - וחידת הישרדות האיטרות טרם מצאה את פתרונה.

התמחות ההמיספירות המוחיות
עם התפתחות  המדעים נמצא הרקע המוחי לעדיפות תפקודית של האיברים בצד אחד של הגוף. במשך שנים רבות סברו החוקרים כי מחצית המוח המנהלת את המיומנויות הלשונית נוטלת על עצמה גם עליונות בפיקוד על איברי הגוף שברשותה.

לפי תפיסה זו, לבני אדם בעלי שליטה צדית ימנית ארגון לשוני בהמיספירה השמאלית ולאיטרים בהמיספירה הימנית. הנחה זו הופרכה והמידע העכשווי מצביע על כך שהמיספירה השמאלית ממונה על התפקודים הלשוניים אצל רוב האנשים, לחלק - כנראה בעלי השמאליות המולדת - אך לא לכל האיטרים המיספירה לשונית ימנית ואילו בקרב קבוצה קטנה של אנשים הפעילות הלשונית מפוזרת בשתי ההמיספירות.

הקשר בין שפה לבין שליטה צדית
התיאוריה המודרנית להיווצרות השפה בנוייה על התגלית המהפכנית של "נוירוים של המראה"*.תיאוריה זו מעלה השערה שהשפה מקורה בג'סטיקולציה התנועתית שהייתה דרך התקשורת של האדם הקדמון. הנוירונים של המראה, אותם תאי עצב שחוזים מראש ויודעים לחקות את תנועת היד של הזולת נמצאו ב"אזור ברוקה" הממונה על הפקת הדיבור. תאי עצב של מראה נמצאו גם "באזור ורניקה" שבו מוענקת המשמעות לשפה. חקר הנוירונים של המראה נמצא עדיין בראשיתו אך הוא מבטיח לתת תשובות לשאלות הרבות הפתוחות עדיין בסוגיית היווצרות השפה והקשר שלה לשליטה צדית.

תיאוריות של היווצרות הצדיות אצל הפרט
על מקור היווצרות האיטרות אצל הפרט קיימת מחלוקת וכל תיאוריה מציעה הסבר משלה ושוללת טיעוני יריבותיה.

תורשה
על התורשתיות של השליטה הצדית אין מחלוקת בקרב המומחים אולם התורשה לבדה לא מסוגלת להסביר את התפלגות הימניות והשמאליות באוכלוסייה.

שכיחות הצאצאים האיטרים במשפחות בהן אחד ההורים ימני והשני איטר כפולה מזו שבקרב משפחות של שני הורים ימניים אך גם במשפחות בהן שני ההורים איטרים אחוז הילדים הימניים יכול להגיע - בהתאם לכלי הבדיקה -עד 60% ויותר. בנוסף לגורם התורשתיות קיימים כנראה עוד משתנים שמתערבים ומשפיעים על התהוות השליטה הצדית.

תיאוריה גנטית
אחת התיאוריות הגנטיות המסקרנות היום היא תיאוריית ה- right shift של Marion Annett. לפי אנט, לרוב בני האדם גן מיוחד +RS שאינו קובע אך משפיע על היווצרות הצדיות הימנית, לקבוצה קטנה (כ-20% )
של אנשים אין אלל של היסט לימין - ולכן בחירת הצדיות שלהם היא שרירותית, חלקם יהפכו  לימניים, חלקם לאיטרים וחלקם לדו-צדיים. הגן של "ההיסט לימין" הוא ייחודי לאדם והוא מקדם את התפתחות השפה בהמיספירה השמאלית.

המכשלה העיקרית של התיאוריות הגנטיות הייתה העובדה ש-18% של התאומים הזהים הם בעלי שליטה צדית שונה, היינו אחד ימני והשני איטר. התיאוריה של גן "ההיסט לימין" התגברה על מהמורה זו. תאומים זהים שאינם נושאים את הגן המסיט לימין -rs יפתחו שליטה אקראית, אחד ימנית והשני שמאלית.

תיאוריה הורמונלית
התיאוריה ההורמונלית הוצעה על-ידי הנוירולוג Norman Geschwind ועמיתיו. חשיפה מוגברת להורמון הטסטוסטרון בתקופת העוברות עשוייה להאט את הבשלת ההמיספירה השמאלית ולגרום לעדיפות של ההמיספירה הימנית, מחצית המוח השלטת של האיטרים. התיאוריה ההורמונלית שהיא; מסבירה את השכיחות הגבוהה של האיטרות והדיסלקציה בקרב הבנים.

נקודת התורפה של התיאוריה התגלתה כאשר התברר שלרוב האיטרים המיספירה לשונית שמאלית כמו לימניים ורק קבוצה קטנה של בעלי שליטה שמאלית ריכזו את התפקודים הלשוניים שלהם בהמיספירה הימנית.

תיאוריית הטראומה
קיימת הסכמה כללית בקרב המומחים כי חלק מהאיטרים הובאו לשליטה צדית זו בלית בררה, בשל פגיעה בהמיספירה המוחית השמאלית. לאותה חבלה בהמיספירה המוחית השמאלית שגרמה להסבה לאיטרות פתולוגית תופעות לוואי קשות אחרות שמיוחסות לא פעם - בטעות - למצב של האיטרות.

תיאורית ההיימנה
הרעיון ששליטה צדית ימנית או שמאלית נקבעת באקראיות והרוב הימני נוצר בעקבות היימנה סביבתית אינו חדש. הדיון המדעי זנח השערה זו ופנה לעבר המחקר של הימניות כמורשת גנטית והאיטרות כחריגות פתולוגית. מקריות; הצד השליט לא זכתה לגיבוי מחקרי נאות, אך גם התפיסות של הימניות האוניברסלית אינן חסינות מפני ביקורת. הראיות התומכות בהשערת ההיימנה החברתית רבות כל כך שפסילתה או זניחתה מוקדמת עדיין. ההיימנה הסביבתית מתרחשת לנגד עינינו, ועד אשר תפקידה והשפעתה יוכחו או יופרכו באורח וודאי, יש לשריין לה מקום בשיקולי המחקר של סוגיית השליטה הצדית.

סוגי האיטרות - מבחינים בין שלושה סוגים של איטרות - איטרות מולדת ותקינה - איטרות פתולוגית - ואיטרות נרכשת בעקבות היימנה חינוכית או הסתגלותית.

הבדלי מגדר - האיטרות גבוהה יותר בקרב הבנים. אחד ההסברים לפער זה נשען על התיאורייה ההורמונלית לפיה הטסטוסטרון מאיט את הבשלת מערכת העצבים בכלל וההמיספירה השמאלית בפרט. הסבר אחר לשכיחות הנמוכה יותר של האיטרות בקרב הבנות אומר שהן מושפעות יותר - כמעט פי שלושה - מהבנים מההיימנה החברתית ומסתגלות ביתר קלות לעולם הימניים.

רמת המשכל והפרופיל הקוגניטיבי - ממצאי רוב המחקרים האמינים מבחינה מתודולוגית שוללים הבדלים ברמת המשכל והפרופיל הקוגניטיבי בין נבדקים ימניים לשמאליים. מחקרים בודדים מעלים יתרון קל, בכישורים הלשוניים והמתטיים של אוכלוסיית האיטרים.

המצדדים ביתרון האינטלקטואלי של האיטרים טוענים שכל המבחנים נבנו לנוחיות הימניים והם מפלים לרעה את הנבדקים האיטרים.Faurie,C .and Raymond, M. Handedness frequency over more than ten thousand years. 2004

.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם