.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


.
   

מיתוסים ואמונות טפלות

התרבות האנושית רצופה לכל אורכה במיתוסים ובאמונות תפלות בגנות האיטרות. הדתות הגדולות ניצבות בראש ציד הכשפות נגד השמאליות. ביהדות ובנצרות הברכה ניתנת רק ביד ימין באיסלם יד שמאל נחשבת לטמאה והושטתה ללחיצת יד היא עלבון.

במערב, בעולם האורייני הכתיבה בוצעה ביד ימין. בנימין פרנקלין, הממציא האמריקאי הדגול, מספר בזיכרונותיו "העצומה של יד שמאל" כיצד הוא הוכרח להשתמש בידו הימנית וחטף מכות כאשר ידוהשלטת, השמאלית, התערבה ונטלה את הבכורה בתנועותיו

במהלך המאה ה-19 ותחילת המאה העשרים הכתיבה ביד ימין הייתה הוראה מפורשת של האגודה לבריאות הציבור הצרפתית ובארה"ב המורים נצטוו ללמד בכל מחיר כתיבה ביד ימין ולהכות או לקשור את היד המרדנית של התלמידים שנתפסו כותבים ביד שמאל.

הסובלנות ההולכת ומתפשטת במאה שעברה והיציאה מהארון של האיטרים משתקפת במחקר רב דורי שמצא בקרב הסבים 6.2% ההורים 10% והילדים17.5% איטרים,

רנה זאזו , אחד הסניגורים החשובים שקמו לטיהור שמם של האיטרים, מונה שורה של טעויות שעלולות ליצור את התמונה המעוותת על האיטרות:

גורם; סיבתי משותף עלול להביא להפרעות לשוניות ולתפקוד, בלית ברירה, ביד שמאל. פגיעה בהמיספירה השמאלית - הממונה על רוב המיומנויות הלשוניות - גורמת לנזקים בתפקודהשפתי ובו-בזמן מאלצת את הנפגע לעבור לתפקוד ביד שמאל. אם אין מודעות לפגיעה המקורית, מתקבלת תמונה של אדם איטר שסובל מקשיים לשוניים. במקרים אלה ייחוס ההפרעות הלשוניות לאיטרות הוא טעות אופטית בלבד.

ניסיונות היימנה של ילד בעל איטרות חזקה ייכשלו לאחר שיגרמו לנזקים פסיכומוטוריים קשים. שוב עומד לפנינו ילד - שלא וויתר על איטרותו - הסובל מהפרעות במיומנויות הלשוניות ובתפקוד התנועתי.

הילד הדו-צדי מתפקד לסירוגין ביד ימין וביד שמאל. הסתכלות שטחית בהתנהגות התנועתית שלו עלולה לייחס לו איטרות. במקרים אלה, כל המגבלות המתלוות להיעדר צד שליט נזקפות -בטעות- לחובת האיטרות.

מספרם הגבוה של ילדים איטרים בקבוצות מצוקה ניתן אף הוא להסבר מזווית אחרת. האחוז הגבוה של האיטרות בקרב ילדים מפגרים יכול לנבוע, כאמור, מגורם סיבתי משותף, כמו פגיעה מוחית שמצד אחד אחראית לפיגור השכלי ומאידך יצרה איטרות פתולוגית. הסבר נוסף לתופעה זו אומר שהילדים המפגרים אינם מגיבים באותה יעילות לניסיונות של ההיימנה החינוכית כמו הילדים הרגילים. הכחדת האיטרות בקרבם לא מצליחה, לכן היא שורדת. לפי הסבר זה, הפיגור השכלי אינו יוצר את האיטרות אלא שומר עליו.

המבחנים הפסיכולוגיים נבנים על-ידי ימניים ועלולים להפלות לרעה את הנבדק האיטר. טעות שכיחה אחרת שמופיעה במחקרים רבים היא צירוף ממצאי קבוצות המיעוט, איטרים ודו-צדיים. מקרים אלה הנבדקים האיטרים הופכים שותפים - שלא מרצונם - להישגים הלקויים של הדו-צדיים.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם