.
דיסגרפיה


.

 איילון, א. 1989.שגיאות כתיב ואפיוני אישיות יחידניים אצל ילדים עם לקויות למידה ואצל ילדים הלומדים במערכות חינוך רגילות אוניברסיטת תל אביב

גל, ע., רוזנבלום, ש. ושנקר, ר. 1995. דרכי הערכה של מרכיבי כתיבה ותוצר כתב היד . כתב עת ישראלי לריפוי 
בעיסוק IJOT 1,4

וינגורד, ב. 1992. ליקויי למידה: קשיים בכתיבה ובכתיב, תיאוריה, אבחון וטיפול מכללת דוד ילין ירושלים

יוגב, נ. תשנ"ב. ליקויי כתיבה - אתגר אסופת מאמרים בעריכת ד"ר משה גרנות משרד החינוך והתרבות מחוז ת"א

כרמל, מ. 1977. גישות בהוראה טיפולית בקשיי קריאה-כתיבה יפת תל אביב

כץ, צ. 1978. רכישת קריאה וכתיבה על-פי הגישה ההתפתחותית מהדורה 3

לוריאן, ר. 1990. ההבעה שבכתב בבית-הספר חלקת לשון

מודלינגר, א. 1980. קשיי כתיבה ספרית פועלים

מק, צ. 1993. נתיב הכתיב

מרגלית, מ. רוט-ברקאי, י. פנחס-גרינברג, ח.1989. פיתוח מיומנויות הדפסה ושיפור מיומנויות כתיב וכתיבה אצל ילדים בחינוך מיוחד באמצעות תכנית מחשב ללימוד הדפסה. דו"ח מחקר, פרוייקט מחשבים בחינוך
המיוחד אוניברסיטת תל אביב

ספקטור, נ. 1989 "כתיבה לא תמה" על דיסגרפיה וליקויי כתיבה אחרים הורים וילדים 13

רוזנבלום, ש. שנקר, ר. גל, ע.  1994כתיבה - מרכיבים, הערכה וטיפול כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק 3
160-191

ריין, נ. 1985 אימון בהרפיה במשוב ביולוגי - ביופידבק - כטיפול בדיסגרפיה עבודת גמר לתואר מ.א. אוניברסיטת תל אביב

שנקר, ר., גל, ע. ורוזנבלום, ש. 1995. גישות ושיטת טיפול בבעיות כתיבה. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, IJO,>3, 4

שתיל, י. 1993הפסיכוגרפיה של הילד רמות


Calkins Lucy 1994 The Art of Teaching Writing Heinemann

Graham, S., Harris, K., MacArthur, C., and Schwartz, S. (1991) Writing and writing instruction with students with learning disabilities: A review of a program of research. Learning Disability Quarterly 14:89-114.

Graves Donald 1994 A Fresh Look at Writing Heinemann; Highlighting edition

Gregg, N. 1991 Disorders of written expression. In Written language disorders: Theory into practice. A. Bain, L. Bailet, and L. Moats, eds. Austin, TX: PRO-ED, , pp. 65- 97.

Hooper, S.R., Montgomery, J., Swartz, C., et al. 1994, Measurement of written language expression. In Frames of reference for the assessment of learning disabilities: New views on measurement issues. G.R. Lyon, ed. Baltimore: Paul H. Brookes, pp. 375-418

Ohare, A. (1999).Dysgraphia and Dyscalculia. In K. Whitmore, H. Hart, & G. Willems.A 
Neurodevelopmental Approach to Specific Learning Disabilities. (pp. 96-119).Cambridge,
Mac Keith Pres

Rosenblum, S., Parush, S. and Weiss, P.L. , 2002. Computerized temporal handwriting
characteristics of proficient and poor handwriters. The American Journal of Occupational 
Therapy, May

Rosenblum, S., Weiss, P.L. and Parush, S.,2002 Product and process evaluation of
handwriting 
difficulties A review. Educational Psychology Review, March

Tompkins Gail , 2007 Teaching Writing: Balancing Process and Product Prentice Hal


.

ד"ר אילנה מולינגר
ליקויי למידה
 ©