.
דיסלקציה


.

בלגור, ר.הדיסלקציה 1986 זמורה ביתן

בלגור, ר. הפסיכולוגיה של הקריאה1977 שוקן תל-אביב

דרעין, ע. לימוד קריאה על פי השיטה הפסיכולוינגויסטית 1989 אח

הבר, ד.לא הואב לקרוא 1990רמות אוניברסיטת תל אביב

כץ, צ.רכישת קריאה וכתיבה על-פי הגישה ההתפתחותית1978 

כרמל, מ. גישות בהוראה טיפולית בקשיי קריאה-כתיבה 1977 יפת תל אביב

למבריש, ל. דיסלקסיה 1993 אח

סנולינג, מ. דיסלקסיה 1992 צ'ריקוב

ספקטור, נ. דיסלקציה וליקויי למידה אחרים - אסופת מאמרים. 1994 ירושלים: הוצאת המחברת

עינת, ע. מפתח לדלת נעולה - לפרוץ את מחסום הדיסלקציה. 2000 הוצאת הקיבוץ המאוחד.

איילון, א. .שגיאות כתיב ואפיוני אישיות יחידניים אצל ילדים עם לקויות למידה ואצל ילדים הלומדים במערכות
חינוך רגילות 1989 אוניברסיטת תל אביב

גל, ע., רוזנבלום, ש. ושנקר, ר.. דרכי הערכה של מרכיבי כתיבה ותוצר כתב היד .1995 כתב עת ישראלי לריפוי
בעיסוק,IJOT ,1,4

וינגורד, ב..ליקויי למידה: קשיים בכתיבה ובכתיב, תיאוריה, אבחון וטיפול 1992 מכללת דוד ילין ירושלים

יוגב, נ.. ליקויי כתיבה - אתגר תשנ"ב אסופת מאמרים בעריכת ד"ר משה גרנות משרד החינוך והתרבות מחוז ת-א

לוריאן, ר.. ההבעה שבכתב בבית-הספר 1990 חלקת לשון

מודלינגר, א.קשיי כתיבה 1980.ספרית פועלים

מק, צ. נתיב הכתיב 1993
.
מרגלית, מ. רוט-ברקאי, י. פנחס-גרינברג, ח. פיתוח מיומנויות הדפסה ושיפור מיומנויות כתיב וכתיבה אצל ילדים
בחינוך מיוחד באמצעות תכנית מחשב ללימוד הדפסה. 1989.דו"ח מחקר, פרוייקט מחשבים
בחינוך המיוחד אונ' תל אביב


ספקטור, נ. "כתיבה לא תמה" על דיסגרפיה וליקויי כתיבה אחרים הורים וילדים 1989

רוזנבלום, ש. שנקר, ר. גל, ע. 1994 כתיבה - מרכיבים, הערכה וטיפול כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק
3 160-191


ריין, נ. אימון בהרפיה במשוב ביולוגי - ביופידבק - כטיפול בדיסגרפיה 1985 עבודת גמר לתואר מ.א. אוניברסיטת תל אביב

שנקר, ר, גל, ע. ורוזנבלום, ש. גישות ושיטת טיפול בבעיות כתיבה.1995 כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק,IJO, 3, 4

שתיל, י. הפסיכוגרפיה של הילד 1993 רמות
.

ד"ר אילנה מולינגר
ליקויי למידה
©