.
השילוב בכיתה רגילה


.

אבישר, א. 1999 מנהל בית הספר כסוכן שינוי בתהליך שילוב התלמיד החריג כיתה הרגילה אוניברסיטת חיפה

אבישר גלעדה 2002 מורים משוחחים על שילוב: תמונת מצב, תשנ"ח-תש"ס סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום כרך 17 מס' 1 עמ 15-24

אומנסקי, ת. 1998 התנהגות היועץ החינוכי ועמדותיו בשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים אוניברסיטת ת"א

אומסקי, ת. ארהרד, ר. 2000 מיקומו של היועץ החינוכי בשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל הייעוץ החינוכי כרך ט' עמ' 70-87

אמיר, י. 1968 מגע אישי בין עדתי כגורם בהתפתחות דעות קדומות מגמות ט"ז 1

איילון, ע. לוי-שגב, ר. 1986 יד ביד - שילוב חברתי של החריג והשונה הוצאת נורד חיפה

אפורי - תדמור, ש. 1999 מעמדם החברתי של תלמידים עם ליקויי למידה בכיתות משולבות לאורך שנת
לימודים, על פי הערכת מורים ובני גיל אוניברסיטת ת"א

בן יהודה שמחה 1995 שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה מכון מופ"ת משרד החינוך והתרבות

ברלד, ר. 1991 שילוב תלמידים עם ליקויי למיד החינוך המיוחד 35 20-27

גופמן, א. 1983 סטיגמה הוצאת רשפים בין דביר

גרוסמן, ג. 1995 ילדים בעייתיים בכיתות רגילות מכון מו"פת ומשרד החינוך והתרבות ת"א

גרין, ד. 1995 תכנית מניעה מהי - מסמך עמדות, משרד החינוך והתרבות, שפי והרשות למלחמה בסמים,
ירושלים

היימן ט. 1999 מורים נבוכים הד החינוך גיליון 10-11 24-27

המר, ל. 1997 מגע עם תלמידים לקויי למידה ועמדות של תלמידים ומורים כלפי תלמידים עם צרכים
מיוחדים אוניברסיטת ת"א

וייס, מ. 1991 אהבה התלויה בדבר- הילד הפגוע בעיני הוריו הוצאת ספרית הפועלים

וינקלר רחל. 2001 שילוב תלמידים חריגים במסגרת הלימוד הרגילה הגיגי גבעה גבעת וושינגטון

חוותה, דורית 1995 השפעת הלימוד בכיתה רגילה על ילדי החינוך המיוחד הייעוץ החינוכי והערכה מחקרית השרות הפסיכולוגי ייעוצי משרד החינוך ירושלים עמ' 39-52

טטר, מ. 1985 תהליך השתנותן של עמדותיהם של התלמידים המיוחדים כלפי הכיתה המקדמת האוניברסיטה העברית ירושלים

טלמור, ר. רייטר, ש. פייגן, נ. 2004 מה בין מחנכות עם רמת שחיקה גבוהה לבין מחנכות עם רמת שחיקה נמוכה בהקשר של שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ? סוגיות בחינוך מיוחד ושיקום 19-1 17-31

יצחק, ו. 1998 מדריך נבוכים למחנכים והורים של הילד לקוי הלמידה הוצאה לאור רכס פרוייקטים חינוכיים

כהן איתן 2000 השפעת גורמים נבחרים על הדימוי העצמי של תלמידים עם ובלי ליקויי למידה סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום כרך 155 מס' 2 עמ' 33-38

כל טוב, יעקב 2001 השילוב האחראי של ילדים לקויי למידה בכיתות רגילות הגיגי גבעה גבעת וושינגטון

לייזר, י. 1989 עמדות מורים ומחנכים בקבוץ ומחוץ לקבוץ לגבי שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוכית הרגילה החינוך המשותף מד 92 -101

לייזר, י. 1993 מודלים לשילוב ילדים לקויי למידה במערכת הרגילה הד החינוך כרך ס"ז 10 12-13

לייזר, י. 1995 קשיים בדרך לשילוב הילד החריג בכיתה הרגילה הד החינוך כרך ס"ט 9 14-16

ליפשיץ חפציבה נאור מרגלית 2001 עמדות של סטודנטים להוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
בכיתה הרגילה ותחושת מסוגלותם להתמודד עם תלמידים אלה בזיקה למסלול ההכשרה ולסווג
החריגות מגמות כרך מאי מס' 3 עמ' 339-373

מושל, א. 1993 שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל - סקירת ספרות מקצועית ילקוט למורה, הוצאת מכון
הנרייטה סולד

מיכאל, ע. 1991 הערכות המערכת הרגילה לשילוב הילד החריג בעקבות חוק חינוך מיוחד 1988 דפים 52-53 13

מרגלית, מ. 1995 מגמות פיתוח בחינוך המיוחד: קידום התמודדות עם בדידות, קשרי חברות ותחושת
קוהרנטיות החינוך לקראת המאה העשרים ואחת, אוניברסיטת תל-אביב רמות

משרד החינוך והתרבות, אגף להכשרת עובדי הוראה 1995 שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה

משרד המשפטים 1988 חוק החינוך המיוחד ספר החוקים 1256 נספח 1877/א'

מכון מו"פת 1995 שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה מכון מו"פת ומשרד החינוך והתרבות ת"א

מיכאל, ע. 1989 שילוב והפרדת כיוונים בדרכו של החינוך המיוחד החינוך המיוחד 34

פיגין, י. 1985 עמדות הורים כלפי שילוב ילדים חריגים במסגרות חינוך רגילות אוניברסיטת חיפה

פינברג, ע., שביט, ר. 1993 שילוב הילד לקוי הלמידה בחינוך הרגיל - לקט מאמרים ונתונים משרד החינוך והתרבות

פרישטמן, מ. חן, מ. 1993 הסתגרות, פתיחות והעדפת אחרים בכיתה האינטגרטיבית דו"ח מחקר מס' 193 אוניברסיטת ת"א

קדרון, ר. 1992 עשינו הרבה אך עדיין לא הכל הד החינוך סז 6-10 יוני

קשתי, י. וסגל 1979 האם משפיעות ציפיות המורים על הישגי התלמידים עיונים בחינוך 5-14

רונן, ח. 1989 הילד בעל הצרכים החינוכיים המיוחדים בכיתה הרגילה סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום 7 5-89

רונן, ח. 1990 שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה ואחרי זה נשאר הזיכרון הוצאת עדי

רונן, ח. 1997 הכללתם של ילדים חריגים בחינוך הרגיל סוגיות בחינוך מיוחד ושיקום כרך 12 מס' 2

רייטר, ש. 1989 שילוב ילדים חריגים בבתי-ספר רגילים - אתגר לשנות ה-90 סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום 25-38 6

ריץ, י. 1977 ציפיות מורים והישגי תלמידים: סקירת המחקרים על תופעת "פיגמליון" אוניברסיטת בר-אילן 
בי"ס לחינוך

שתוף פעולה בכיתה- לקט פעילויות היחידה לדמוקרטיה, מחלקת החינוך והתרבות ירושלים תשנ"א

שטל, א. תשנ"א יצירת אקלים ותנאים לעבודה עם אוכלוסיה הטרוגנית משרד החינוך

שכטמן, צ. 1991 שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות הרגילות. ממצאים
אמפיריים ותכנית התערבות דפים 54-59 13

שרצר, מ. מוצפי, ד. 1991 הכשרה לשילוב הילד החריג בחינוך הרגיל דפים 43-51 13

שינין, מ., רייטר, ש., תירוש, ע. 1994 תכנית התערבות מבוקרת לשילוב החריג בקהילה כ"ן כתב נפש רבעון לטיפול ולחינוך יצירתי 3 46-52 יוני

שיינין, מ. 1992 עמדות כלפי חריגות של תלמידים ומוריהם בבתי ספר יסודיים. אוניברסיטת חיפה

תומאס, ס.מ. 1999 גישות מורים כלפי שילוב תלמידים בכיתות רגילה קשר עין גיליון 81-86


.

ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
 ©