דיסקלקוליה
 
 
    
 

 

   

מתמטיקה מידענית
אתגרים
אשכולות
מרכז מורים ארצי למתמטיקה
Platonic Realms
Dyscalculia.org
Dyscalculia National Center for Learning Disabilities 2006
Math Learning Disabilities Kate Garnett 1998
Number Sense: Rethinking Arithmetic Instruction for Students with Mathematical Disabilities : Russell Gersten and David J. Chard 2001
Strategies to Facilitate Math Concepts and Homework Regina G. Richards2008
Imagery: The Sensory-Cognitive Connection for Math Nanci Bell and KimberlyTuley 2003
Mathematical Disabilities: What We Know and Don't Know David C. Geary1999
Mathematics Instruction for Secondary Students with Learning Disabilities Eric D. Jones, Rich Wilson, and Shalini Bhojwani 1997
Learning Disabilities in Mathematics C. Christina Wright 1996
Coolmath.com - An amusement park of math and more!
FunBrain.com - The Internet's #1 Education Site for K-8 Kids and Teachers
Math Help ,algebra, study skills, homework help, mathpower
Using Cooperative Learning to Teach Math to LD Students
Math Learning Disabilities
Equity for All Students in the New Millennium: Disabling Math Anxiety
Dyscalculia What is dyscalculia? B Adler
Imagery The Sensory-Cognitive Connection For Math
How Can I Help Students with LD in Algebra?
Math Learning Disabilities
Adapting Math Instruction in General Education


ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
 ©