ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי

אגדות ומיתוסים

האלים של החוכמה, הידע והלמידה

החשיבה המאגית הרי היא בבחינת צל הצועד לפני גופו אך במובן מסויים אין שלימותו נופלת משלו והיא שלימה ועקבית בתוכה, באי חומריותה לא פחות מהיציר המוצק אותו היא מקדימה ותו לא.

אין היא התחלה. ראשית, ניסיון ראשון, חלקו של שלם שטרם בא אל גישומו

חשיבה זו מהווה שיטה מעוצבת כיאות בלתי תלויה מבחינה זו בשיטה האחרת שיכונן המדע

במקום להציג מדע ומאגיה זה לעומת זה מן הראוי להציגם כמקבילים זה לזה כשני אופני הכרה שאינם שקולים אהדדי באשר לתוצאות העיוניות והמעשיות      'החשיבה הפראית' לוי-שטראוס

Odin הנווד
Saraswatl- המעניקה את הדיבור, החוכמה והלמידה
Prometheus - הרואה את הנולד
Thoth - היוצר של כל ענפי הידע - האנושי והנשגב
הספר של תות - התשוקה לדעת
Quetzalcoatl - אל הלמידה והידע
Gamayun - סמל החוכמה והידע מהפולקלור הרוסי
Wenchang Wang - אל התרבות והספרות

ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
אגדות ומיתוסים
האוניברסיטה העברית
©