ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי


.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 .

למידה ממוקדת לומד


העקרונות הפסיכולוגיים של למידה ממוקדת-לומד - מסגרת לרפורמה ולעיצוב מחודש של בית-הספר.

הוכן על-ידי צוות חשיבה של American Psychological Association's Board of Educational Affairs

גורמים קוגניטיביים ומטא-קוגניטיביים -

טיבו של תהליך הלמידה - הלמידה של תכנים מורכבים יעילה יותר כאשר היא מהווה תהליך של הבניית משמעות מידע ומהתנסות

היעדים של תהליך הלמידה - הלומד המצליח יוצר - עם תמיכה והדרכה חינוכית - חטיבות ידע עקביות ומשמעותיות.

הבניית ידע - הלומד המצליח קושר ידע חדש עם תשתית של מידע קיים בדרכים משמעותיות

אסטרטגיות חשיבה -הלומד המצליח יכול ליצור ולהשתמש במאגר של אסטרטגיות חשיבה והסקת מסקנות כדי לממש מטרות לימודיות מורכבות.

לחשוב על החשיבה -אסטרטגיות מסדר גבוה לבחירה ולניהול פעילויות רוחניות תורמות לחשיבה ביקורתית ויצירתית

הקשרי הלמידה - הלמידה מושפעת מגורמים סביבתיים, כולל תרבות, טכנולוגיה וחינוך.

גורמים רגשיים והניעתיים

השפעות רגשיות והניעתיות על הלמידה - תכני הלמידה והיקיפם מושפעים מההנעה של הלומד.

ההנעה, מצדה מושפעת ממצבו הרגשי, מאמונותיו, מתחומי ההתענינות, מהמטרות ומהרגלי החשיבה של הלומד.

הנעה פנימית ללמידה. החשיבה היצירתית, החשיבה מסדר גבוה וסקרנות טבעית תורמים להנעה ללמידה. מטלות חדשניות ומורכבות שתואמות את תחומי העניין של הלומד, שנבחרו על-ידו ועומדות תחת שליטתו מדרבנות את ההנעה הפנימית.

השפעת ההניעה על המאמץ -רכישה של ידע וכישורים מורכבים כרוכה במאמץ מוגבר ובאימון מונחה. בלא ההניעה של הלומד, הנכונות למאמץ זה - ללא כפייה - לא קיימת.

גורמים התפתחותיים וחברתיים

השפעות התפתחותיות על הלמידה -במהלך התפחתותו, הפרט מתנסה בהזדמנויות ובאילוצים שונים ללמידה. הלמידה תהיה יעילה ביותר אם היא תתנהל מתוך התחשבות בשונותבהתפתחות הגופנית, האינטלקטואלית, הרגשית והחברתית של הלומדים.

השפעות חברתיות על למידה - הלמידה מושפעת מפעולות גומלין חברתיות, קשרים בין-אישיים ותקשורת עם האחרים.

הבדלים אינדיבידואליים

הבדלים אינדיבידואליים בלמידה - ללומדים אסטרטגיות, גישות ויכולות שונות שמקורן בהתנסויות קודמות ובתורשה.

למידה ורב-גוניות - הלמידה יעילה יותר אם היא מתחשבת ברקע הלשוני, התרבותי והחברתי של הלומדים.

מדדים והערכה - הצבת מדדים גבוהים ומאתגרים והערכה של הלומד ושל תהליך הלמידה - כולל תהליכי אבחון, הערכת ההתקדמות וההישגים - הם רכיבים אינטגרליים של תהליך הלמידה.

ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
הלמידה במאה ה-21
t © האוניברסיטה העברית
פרקבית