ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי


.

 
 
 
 
 
 
 


 

.


מיומנויות קוגניטיביות

תסוויג של דוד פסיג - על בסיס התסוויג של בלום - למיומנויות הקוגניטיביות החיוניות להיערכות לקראת הדרישות העתידיות של עידן המידע.

ידע - להשיג יישום מוצלח של המידע בזמן אמת. לדעת היכן למצוא את הפריטים, לשלוט בדרכי חיפוש, לפתח סמלים חדשים בחברה עתירת סמלים, לפתח מוסכמות

הבנה - להגיע להבנה רבת-פנים של מידע, להציב רכיבי המידע בתשלובות שונות כאשר לכל הרכב משמעות שונה.

יישום - להפיק רעיונות חדשים מרעיון ישן כדי להוציא לפועל מידע בזמו אמת ובווריאציות שונות

אנליזה - לחלק יחידת מידע לרכיביה ולבנות מהם הקשרים שונים ומגוונים

סינתזה - ליצור הרכבים רבים עם משמעויות שונות מתוך יחידות מידע נתונות. לאתר אלמנט מתוך חלקי המידע במטרה להעניק לו משמעות משלו.

הערכה - לדעת לבחור בקריטריון המתאים ולפתח קריטריון חדש כדי לעצב הערכה שתהיה חיונית להמשך תהליך הלמידה

השבחה melioration

מושג שמוצע על-ידי דוד פסיג לכושר קוגניטיבי - בנוסף לשש הקטגוריות של התסוויג של בלום - החיוני להיערכות לקראת הדרישות העתידיות של עידן המידע. השבחה היא המיומנות לבחור במצרף המתאים של המידע, לדעת ליישמו בפתרון בעיות במצבים, בזמנים ובמקומות שונים ובדרך זו לשפר את המצרף. ההשבחה יכולה לחול הן על תכנים מופשטים כמו מידע, רעיונות, מושגים ותובנות והן על תכנים קונקרטיים כמו כלים וטכנולוגיות.

המקור - מיומנויות וכישורי למידה עתידיים

ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
הלמידה במאה ה-21
t © האוניברסיטה העברית
פרקבית