ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי


.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

קונסטרוקטיביזם

תיאוריית למידה השלטת בעשורים האחרונים לפיה הלמידה היא בנייה ושיכלול של מבני-דעת. הידע לפי תורה זו, אינו מועבר מהמורה לתלמיד, כי אם נבנה על-ידי הלומד עצמו. הלומד מעצב רעיונות ומושגים חדשים על יסוד תשתית הידע שברשותו. הוא בוחר במידע, בונה השערות, מסיק מסקנות באמצעות מבנים קוגניטיביים (סכימות, דגמים רוחניים) שמקנים משמעות למידע ומארגנים אותו.

העקרונות המנחים של תורת הקונסטרוקטיביזם הם :

למידה היא חיפוש אחר משמעות לכן מושאי הלמידה הן הסוגיות שלהן הלומד מחפש להעניק, באורח פעיל, משמעות.

כדי להגיע למשמעות יש להבין הן את המכלול והן את פרטיו. את הפרטים ניתן להבין רק בהקשרם אל השלם, אל המכלול. אי לכך, הלמידה היא של רעיונות ולא של נתונים מבודדים, נטולי הקשר.

כדי ללמד כראוי יש להבין את התבניות הרוחניות שהלומד מפעיל בתפיסת המציאות והנחות היסוד שמכלכלות את התבניות האלה.

מטרת הלמידה היא לבנות משמעות אישית לידע ולא לשנן את "התשובה הנכונה" או למחזר משמעות שמישהו אחר העניק למידע.

לתורת הקונסטרוקטיביזם הסתעפיות רבות כאשר המכנה המשותף ביניהן הוא הרעיון הגרעיני של הלמידה כבנייה עצמית.

שתי ההתפלגויות הבסיסיות של התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית הן: 

הקונסטרוקטיביזם הקוגניטיבי. זרם זה נשען על תורת פיאז'ה שרואה את ההתפתחות ההכרנית של האדם כתהליך של בניית ידע באמצעות התנסות אישית. החוויות האישיות יוצרות סכימות ותבניות רוחניות שמתרחבות ומשתנות בעקבות הטמעה והתאמה של מידע חדש.

הקונסטרוקטיביזם החברתי. לפי הפלג הזה של התיאוריה, הלמידה נוצרת בתהליך של פעולת גומלין חברתית. ויגוצקי, מיסד השיטה, מדגיש את החשיבות המכרעת של
הסביבה התרבותית והחברתית להתפתחות ההכרנית. ההתנסויות החברתיות יוצרות תבניות שבאמצעותן מתהווה הדו-שיח החברתי
ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
הלמידה במאה ה-21
t © האוניברסיטה העברית
פרקבית