ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי


.

 
 
  
 
 
 
 
 

.

אוריינות דיגיטלית  -digital literacy

החדירה האסרטיבית של טכנולוגיות המידע והתקשורת לעולמנו הביאה לניסיונות ליצור מערכות ארגון של הכישורים הדרושים לניווט דרכנו בטכנוספירה החדשה.

אחת המגמות להשלטת סדר ולשיפור ההתמצאות פונה להגדרת מיומנויות התפיסה, החשיבה והלמידה המיושמות בסביבה החדשה של האוריינות הדיגיטלית.

במאמרו - אוריינות דיגיטלית - מסגרת מושגית עבור מיומנויות חשיבה בעידן הדיגיטאלי - יורם עשת-אלקלעי מציע מסגרת מושגית להגדרת סוגי החשיבה, ערכת כישורים להשרדות בעידן חדש זה

חשיבה צילומית - חזותית: אומנות הקריאה של ייצוגים חזותיים

חשיבת שיעתוק - אומנות המיחזור של חומרים קיימים

חשיבה מסתעפת : היפר-מדיה וחשיבה לא-לינארית

חשיבת מידע: אומנות הטלת הספק

חשיבה חברתית - רגשיתאוריינות דיגיטלית מסגרת מושגית עבור מיומנויות חשיבה בעידן הדיגיטלי יורם עשת אלקלעי


ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
הלמידה במאה ה-21
t © האוניברסיטה העברית
פרקבית