ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי
. Tomorrow’s illiterate will not be the man who can’t read; he will be the man who has not learned how to learn Herbert Gerjuoy

הלמידה במאה ה-21ד"ר אילנה מודלינגר
הלמידה במאה ה-21
© האוניברסיטה העברית
בית