ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי


.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.

כישורים חברתיים של המאה ה-21

טכנולוגיות המידע והתקשורת של העידן החדש מרימות את רף המיומנויות שנדרשות על-מנת להשתלב ולהצליח בחברה של המאה ה-21

הדגש בפיתוח המיומנויות החברתיות והתקשורתיות עובר ל:

עבודת צוות ושיתוף פעולה - Teaming and Collaboration - המיומנות לשתף פעולה עם צוות שעובד ביחד לפתרון בעיות, ליצירת מותגים חדשים או לרכישת ידע. העולם החדש מורכב,משתנה במהירות ועל-מנת לשרוד בו נדרשת צוותיות ושיתוף פעולה .

כישורים בין-אישיים - Interpersonal Skills היכולת של הלומד לזהות ולנהל רגשות, הנעה והתנהגויות של עצמו ושל האחרים במהלך פעולות הגומלין של עבודת הצוות.

אחריות אישית - Personal Responsibility ידע מעמיק על הסוגיות המוסריות והחוקיות הקשורות בטכנולוגיה והיכולת ליישם ידע זה כדי להגיע לאיזון, ליושרה ולאיכות חיים כלומד, כעובד, כאזרח, כחבר במשפחה ובקהילה. הטכנולוגיות החדשות מציבות בפני הפרט אתגרים, הזדמנויות ופיתויים, וקוראות להגברת המשמעת העצמית והאחריות האישית.

אחריות חברתית ואזרחית - Social and Civic Responsibility היכולת לשלוט בטכנולוגיה ולהשתמש בה לקידום טובת הציבור ולהגנה על החברה, הסביבה וערכי הדמוקרטיה.
בתי
הספר אחראים להקנות ללומדים הבנה מעמיקה של הטכנולוגיה, ההשפעה ההיסטורית של הטכנולוגיה על החברה ושל תפקיד הפרט והמוסדות הדמוקרטיים בעיצוב ובקיום של שימוש אחראי בטכנולוגיה.

תקשורת הידודית - Interactive Communication יצירה של חילופי דברים משמעותיים תוך שימוש במגוון כלים, עכשוויים. בעולם המחווט, המרושת של ימינו, הלומד חייב להשיג שליטה טובה בדרכי התקשורת החדשות כדי ליצור ולקיים קשר עם האחרים.

ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
הלמידה במאה ה-21
t © האוניברסיטה העברית
פרקבית