ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי
אריסטרכוס
השמש במרכז

אריסטרכוס מסמוס מתמטיקאי ואסטרונום יווני היה הראשון, במאה השלישית לפני הספירה, שהעלה את הסברה ההליוצנטרית הנועזת והמקוממת - כדור הארץ סובב סביב השמש.

רוב עבודותיו של אריסטרכוס לא שרדו ורעיונו האפיקורסי ששלל את ההשקפה הגיאוצנטרית השלטת נישמר בזכות התייחסות מזלזלת של ארכימדס, גדול המתמטיקאים בדורו. 

התפיסה הגיאוצנטרית השגויה המשיכה לשלוט קרוב לאלפיים שנה עד בואו של קופרניקוס שנחשב, בטעות, לאבי רעיון השמש במרכז.

עבודתו היחידה של אריסטרכוס ששרדה
On the Sizes and  Distances of the Sun and Moon התבססה על תצפיות ועל חישובים מתמטיים ולא על דוגמות דתיות ויוהרה על עליונות אדמת האדם.
 


אמצעי המדידה במאה השלישית לפני הספירה היו דלים, לכן בעוד דרכי המדידה של אריסטרכוס היו נכונות, תוצאות חישוביו אינן מדויקות.

אחד מהישיגיו הבולטים של אריסטרכוס היה הערכת היחס בין המרחק ארץ-ירח למרחק ארץ-שמש. 

כאשר אנו צופים בחצי ירח, חייבת להיות זוית בת 90 מעלות בין השמש לירח ולכדור הארץ. אם מודדים מכדור הארץ את הזוית בין השמש לירח מקבלים את היחס בין המרחקים. אריסטרכוס שגה במדידת הזוית הזאת ולכן תוצאות המדידה שגויות, אך דרך החישוב נכונה.אריסטרכוס קבע את גודלו של הירח. הוא מדד את הזמן הנדרש לירח לעבור בצל כדור הארץ בשעת ליקוי ירח והעריך שהיקיף כדור הארץ גדול פי שלושה מזה של הירח. הוא התבסס על חישוביו של ארתוסתנס על גודלו של כדור הארץ והגיע למסקנה שהיקיף הירח הוא 14.000 ק"מ.

אחד הנימוקים לרעיון המבנה ההליוצנטרי הוא שגודלו של השמש עולה עשרות מונים על זה של הירח, ושל כדור הארץ ואין זה הגיוני שהגוף הגדול חג סביב גוף קטן ממנו.

התפיסה הגיאוצנטרית השגויה - כדור הארץ נייח - התבססה בין שאר הנמוקים על העובדה שלא נצפה מכדור הארץ היסט כוכביהמעיד על תנועת הצופה. אריסטרכוס טען שהכוכבים רחוקים הרבה יותר מההערכה המקובלת בימיו, ולכן ההיסט זעיר כל-כך שלא ניתן להבחין בו.

* * *
המכתש הבוהק ביותר על הירח נקרא על שמו.

ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
תולדות המספרים
האוניברסיטה העברית
©