ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי 
קישורים
 .
ביוגרפיות של מתמטיקאים מאתר The MacTutor History of Mathematics archive

Charles Babbage

Sophie Germain

Georg Riemann

John von Neumann

Konrad Zuse

Alan Mathison Turing

Galileo Galilei

Rene Descartes

Pierre de Fermat

Isaac Newton

David Hilbert

Claud Shannon

George Boole

Ada Lovelace

Thales of Miletos

Anaximander of Miletos

Pythagoras of Samos

Zeno of Elea

Euclid of Alexandria

Aristarchus of Samos

Archimedes of Syracuse

Eratosthenes of Cyrene

Hypathia of Alexandria

Brahmagupta

Al-khwarizmi

Avraham ben Meir ibn Ezra


Leonardo Fibonacci

Janos Bolyai

ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
תולדות המספרים
האוניברסיטה העברית
©