עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו ליתמונה קלינית היא תיאור מכלול התופעות שמאפיינות חריגות - גופנית, רוחנית, נפשית - כלשהי. התמונה הקלינית היא מבנה מופשט ותפקידה לארגן - ברמה תיאורטית - את המידע על סוגי החריגות השונים.

התמונות הקליניות המוצגות כאן מבוססות על משנתו התיאורטית של מורי - פרופסור קרל פרנקנשטיין. אני מעלה אותן בתקווה שהן יעניקו לכם - כפי שהן העניקו לי בראשית צעדיי המקצועיים - תשתית תיאורטית להבנת השדה המורכב של השונות והחריגות

עזובה
פסיכוזה
נוירוזה
פסיכופתיה
פיגור

המשתנים לבחינת התמונות הקליניות

*יכולת ה'אני' למלא את תפקידו כמרכז מארגן של התודעה וכמבנה המפקח על הפעולות

*היקף התודעה והשפעתה המשנית של ההפרעה על האינטליגנציה ועל כושר הלמיד

* יחסי הפרט לסביבתו החמרית והחברתית

* היחסים שבין ה'אני' ו'הבלתי-מודע' ומשמעותו של ה'בלתי-מודע' להיווצרות ההפרעה

* החרדה

* המצפון

* אופי התוקפנות בתמונה הקלינית

* יחס העדיפות שבין שתי מגמות החיים 'המגמה לסטאטיות' ו'המגמה להתרחבות'


.
ד"ר אילנה מודלינגר
בית הספר לחינוך ©