.

     


 

.

תפיסה ולמידה

כישלונו של ילד בעל רמת משכל תקינה ברכישת מיומנויות הלמידה מעסיק את החוקרים מזה עשרות שנים. רוב תורות הלמידה רואות בהפרעות בתהליך התפיסתי את הגורם הסיבתי המרכזי לליקויי למידה

התהליך התפיסתי- הענקת משמעות לגירויי הגוף והסביבה -הוא מתפתח, מורכב ורב-שלבי. התפיסה היא סינון גירויים, עיבודם וכילולם לשלמות בעלת משמעות שעליה יתבססו דרכי התנהגות ולמידה
חדשות.

שלמות זו היא ישות חדשה ולא סך כל הנתונים מהם היא מורכבת. בין תהליך התפיסה ויכולת הלמידה קיים קשר גומלין הדוק.

התפיסה, האחראית על איסוף מידע ועל עיבודו, היא תנאי ראשוני ללמידה. הלמידה מצדה מעצבת את התפיסה, משפרת ומיעלת את איכות תפקודה. אל מסקנות הכרניות ניתן להגיע רק על בסיס מידע סביבתי אולם דרך איסוף המידע מושפעת מלמידה קודמת, מניסיון חיים, ממערכות חשיבה אמין, וממאגרי זיכרון אותם רכש האדם באמצעות חוויות העבר

התכונות העיקריות של תהליך התפיסה

התפיסה בונה ונבנית כשלם. הקולט יכול לשמוע קטע משיר ולזהות את כולו, לראות קטע מצורה ולתפוס את שלמותה. התפיסה מותנית ביכולת הפרדה בין דמות ורקע. הגירוי נקלט מתוך סדרה של גירויים כאשר הקולט בורר לו משדה המידע את העיקר ואת הנחוץ לו.

התפיסה היא תהליך התפתחותי. מערכות החישה החזותית והשמיעתית קיימות מלידה, אולם מערכות התפיסה מתפתחות מאוחר יותר, בצורה מאורגנת מהפשוט למורכב. אופייה ותקינותה של ההתפתחות הזו קובעת את טיב התפיסה ואת איכותה. ילד הסובל מליקוי בתפיסה מתקשה בצרוף חלקים של הנתפס לשלמות רציפה. הוא אינו מבדיל בין עיקר לטפל, בין דמות לרקע, בין סיבה לתוצאה ובין מניע להתנהגות.

סוגים של תפיסה

התפיסה ממוינת לסוגים על-פי החוש העיקרי המשמש ערוץ לקליטה ולעיבוד הגירויים :תפיסה חזותית, שמיעתית, מישושית וקינסתטית..

.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם