.

 
 
 
 
 
 
 
   


 

.


Smell is a potent wizard that transports you across thousand of miles and all the years
you have lived. Helen Keller

מערכת חוש הריח

"התרבות שלנו מיחסת חשיבות זניחה כל כך לחוש הריח " כותבת Diane Ackerman  בספרהA Natural  History of the Senses "שהיא אפילו לא פיתחה אוצר מילים לתיאורו". המשוררים מציינים שבעוד שלכל גוון צבע שם משלו, כמעט בלתי אפשרי להסביר ריח של דבר למישהו שטרם התנסה בו.

מערכת חוש הריח היא הקדומה ביותר באבולוציה של החי. מנגנון קליטת הריחות בקע מהמערכת הלימבית עוד לפני היווצרות קליפת המוח הנאורה. בשל הקרבה הרבה בין שתי המערכות מדעני העבר סברו שכל תפקידה של המערכת הלימבית היא לעבד את המידע הריחני וכינו אותה - the rhinencephalon - המוח של האף.

הריח היה הזרז העיקרי של תהליך התפתחות המוח הפרימיטיבי. בעולם הטבע הריח הוא שפה שממפה מרחב מחייה, מבריחה טורפים, מפתה ומושכת את הזכרים. זיהוי שפת הריחות הוא מרכיב חיוני בהישרדות ובהמשך הגזע.

ייחודיות
הסמיכות האינטימית בין זיהוי ריחות לבין המערכת הלימבית - משכן הרגשות והזיכרון - מעניקה לחוש הריח תכונות ייחודיות ששאר החושים לא נחונים בהן. הריחות הם מעוררי תחושות וזיכרון חזקים מאוד.

בניגוד לחושים האחרים, חוש הריח ממסלל את גירויו-מבלי להעבירם דרך תחנת הביניים של ה-thalamus, הרמה - היישר לאמיגדלה ולמרכז חוש הריח בקליפת המוח.

היכולת לזהות ריחות - במיוחד את אלה שמאיימים על הקיום - היא מולדת אך חוש הריח הולך ומשתכלל הולך ומתעדן עם השנים.

משך האגירה בזיכרון שונה מחוש לחוש. במחקרים שנערכו לאחרונה נמצא שחוש הריח משמר את המידע שלו לתקופה הארוכה ביותר. בעוד הזיכרון החזותי יכול להמחק לאחר ימים ואף שעות, זיכרון הריח נשמר בשלמותו לאורך שנה.

היחס הרגשי לריח מותנה בזיכרון שהוא מעלה. אם הזיכרון נעים, הריח שנקבע עליו יהיה אהוב אף הוא. ריח ששולף זיכרון כואב, מכעיס - ייתפס כדוחה.

ליקויים בחוש הריח
התתרנות - anosmia - היא אובדן חוש הריח. מכיוון שחוש הטעם - פרט לארבעת הטעמים הבסיסיים - מורכב מריחות, התתרנות מלווה גם באובדן הטעם. כדי להמחיש את תפלות העולם ללא טעם וריח, מטופלת של הפסיכיאטר ג'. רייטי שקיבלה בחזרה לזמן מה את חוש הריח מספרת "זה היה כמו הרגע בסרט הקוסם מארץ אוץ שבו משחור לבן העולם הופך לצבעוני"

התקופה הקריטית
כמו בראייה ובהתנסות בשמיעת צלילים כך גם בחשיפה לריחות קיימת תקופה קריטית. אם הילד לא התנסה בריחות מסוימים בשלבי התפתחות מוקדמים של חייו הוא יאבד לצמיתות את יכולת הזיהוי של
הריחות האלה.


.
ד"ר אילנה מודלינגר
Copyright ©
הבאפרקביתקודם