ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי


.

 
 
 .

Traits of mind
תשע תכונות החשיבה של ריצ'רד פול

החשיבה הטובה - חשיבה עצמאית, ביקורתית והוגנת

עצמאות מחשבתית
חשיבה משוחררת מדעות קדומות ומדפוסים נהוגים ומקובלים,

סקרנות אינטלקטואלית
הנטייה לתהות על מהות העולם

אומץ אינטלקטואלי
הנכונות להתמודד עם רעיונות שלא מקובלים עלינו

ענווה אינטלקטואלית
מודעות למגבלות הידיעה שלנו

אמפתיה אינטלקטואלית
הנכונות להבין ולקבל את נקודת מבטו של הזולת

יושר אינטלקטואלי
היכולת להחיל על עצמנו אמות מידה שבונות את עולםו של הזולת

התמדה אינטלקטואלית
היכולת לשמור על עמדות ותובנות למרות קשיים, מכשלות ותסכולים

אמונה בתבונה
הנכונות לתת אמונה בתבונה שתשרת את האינטרסים של טובת האנושות

הגינות מחשבתית
יחס שוויוני לכל השקפת עולם ונקודות מבט.

ריצ'רד פול רואה בחשיבה ביקורתית תכונת אופי מרכזית של האדם. החשיבה הביקורתית היא הניסיון לבחור ערכים ועמדות באופן מושכל ולא באופן אוטומטי. תפקיד בית הספר הוא לפתח חשיבה ביקורתית באמצעות דיאלוג חוזר על עמדות ועל נקודות מבט ובדיקה עקבית, קפדנית ומדויקת של מידע.

* * *


ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
חשיבה
© האוניברסיטה העברית
פרקבית