ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו לי


.

 
חינוך החשיבה
 .

שמונה תנאים בהם החשיבה עשויה לצמוח

1 עניין -חשיבה נובעת מעניין - בני אדם חושבים כאשר הם מוכנים להשקיע ולשקוע בחשיבה על נושא מסוים, כאשר הוא חשוב להם מסיבה כזאת או אחרת.

2 תועלת -חשיבה נובעת מתועלת -אנשים חושבים כאשר החשיבה מביאה תוצאות, פתרונות לבעיות מעשיות ועיוניות.

3 תקשורת -חשיבה נובעת מצורך לתקשר -אנשים חושבים כדי לחרוג מעצמם, להתחבר לאחרים ולהשתתף בשיחה הכללית.

4 ייחוס -חשיבה נובעת מעמדה המייחסת לה ערך -אנשים חושבים כאשר הם סבורים שהחשיבה היא אפשרית וחשובה

מופת -חשיבה נובעת מדוגמאות מעוררות הזדהות -אנשים חושבים כאשר אנשים שהם מעריכים חושבים, מהרהרים, מתלבטים.

חופש -החשיבה נובעת מחופש -אנשים חושבים כאשר הם בוחרים לחשוב, כאשר איש אינו כופה עליהם לחשוב החשיבה צומחת במרחבים פתוחים.

7 תמיכה -החשיבה נובעת מתמיכה -אנשים חושבים כאשר הסביבה מעודדת אותם לחשוב ומתגמלת אותם על כך בדרכים שונות.

8 הנאה -החשיבה נובעת מהנאה -אנשים חושבים כאשר הם מפיקים הנאה מהפעילות של חשיבה, מהמדיום המיוחד שבו היא מתנהלת.

יורם הרפז מתוך המאמר חינוך החשיבה: בין עיון למעשה

* * *


ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
חשיבה
© האוניברסיטה העברית
פרקבית