ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו ליעל החשיבה

We shall require a substantially new manner of thinking, if mankind is to survive Einsteinד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
החשיבה
האוניברסיטה העברית
©