ליקויי למידה
עמוד הבית על האתר המחברת מפת האתר כתבו ליHieratic script

ההירוגליפים - שפת האלים - המסוגננים הראשונים שרתו את הכהנים לכתיבת תפילות, טקסטים מאגיים והוראות לעבודת האלילים. על ובתוך הקברים נמצאו כתובות הירוגליפיות שמדריכות את שוכני הקברים אל העולם הבא.

כתב החרטומים שימש גם לכתיבת כרזות וצווי המלך, לתיעוד אירועים היסטוריים ולחישובים כמו עומק נהר הנילוס או מועדי השנה.

ההירוגליפיקה המסוגננת הלמה את קישוט כלי החרס וקירות המקדשים אך היא דרשה מומחיות וזמן רב ולא התאימה לניהול עיסקאות או אדמיניסטרציה ולכן התפתח ה- Hieratic script מהדורה קורסיבית, פשוטה יותר של כתב החרטומים.

מאוחר יותר כתב החרטומים "ירד אל העם" בדגם הפשוט של כתב Demotic - עממי - כתב קורסיבי קל ומהיר לעיצוב.


ד"ר אילנה מודלינגר
ליקויי למידה
הופעת הכתבים
האוניברסיטה העברית
©