אבחון ומדידה של חרדת בחינות

בדרך כלל נוהגים לאבחן ולמדוד חרדת בחינות בשתי דרכים עיקריות

1. באמצעות דיווחי התלמידים על תחושותיהם, רגשותיהם ומחשבותיהם בזמן ההתכוננות לבחינה ובמהלכה.

2. באמצעות שאלונים המכילים היגדים שונים המתארים תחושות, רגשות ומחשבות חרדה בזמן ההתכוננות לבחינה או במהלכה. הנבדק מתבקש לציין מידת הסכמתו או אי הסכמתו להיגדים אלה.

דוגמא לשאלון על חרדת בחינות במתמטיקה

רשום את מספר התשובה שבחרת, ליד כל שאלה
1. לא חרד
2. חרד
מהי הרגשתך כאשר את/ה

1. חושב/ת על בחינה במתמטיקה ביום שלפני הבחינה
2. לוקח/ת ספר במתמ', כדי להתחיל משימת קריאה קשה.
3. לומד לבחינה במתמטיקה.
4. חושב/ת על בחינה במתמטיקה, שבוע לפני הבחינה.
5. נבחן/ת במתמטיקה.
6. מאזין/ה לשיעור במתמטיקה.
7. חושב/ת על הבחינה במתמטיקה, שעה לפני הבחינה.
8. אינך יודע/ת נוסחה שהכרחית לפתרון בעיה מתמטית.
9. מקבל/ת בוחן פתע בשיעור מתמטיקה.
10. מתארגן/ת לקראת למודים לבחינה במתמטיקה.
11. נכנס/ת לשיעור במתמטיקה.
12. מתבקש/ת להסביר את הדרך בה הגעת לפתרון הבעיה.
13. מקבל/ת ציון סופי במתמטיקה.

חבר את כל המספרים, אם קיבלת מספר גדול מ-20, כנראה שיש לך חרדת בחינות ,לכן ,נשמח אם תקרא את פרק הטיפים