השפעת אינתיפאדת אל אקצה על האלימות והמתח בבתי-הספר

פרק שלישי

סקירת בתי הספר שנבדקו, הבדיקות שנערכו ותוצאותיהן

במילוי השאלונים השתתפו שמונה יועצות מבי"ס שונים

1 בי"ס יסודי דתי בשטחי הקו הירוק.
2 בי"ס יסודי ממלכתי בשטחי הקו הירוק.
3 בי"ס תיכון דתי בשטחי הקו הירוק.
4 בי"ס תיכון חילוני בשטחי הקו הירוק.
אותם סוגי בי"ס נבדקו גם בשטחים, כלומר:
1 בי"ס יסודי -דתי בשטחי יהודה ושומרון.
2 בי"ס יסודי ממלכתי בשטחים.
3 בי"ס תיכון דתי בשטחים.
4 בי"ס תיכון חילוני בשטחים.

השאלות העיקריות שהופנו ליועצות היו

א. האם ובאיזו מידה קיימות בביה"ס בעיות כגון בעיות עם הורים, חברים, בעיות אישיות, בעיות לימודיות, בעיות אלימות .

ב. האם לדעת היועצות השפיעה האינתיפאדה על רמת אי השקט והחרדה אצל התלמידים, ומתוך כך על החרפת הבעית הנ"ל.

ג. האם השפיעה האינתיפאדה על גילויי האלימות של התלמידים.

היועצות היו צריכות לדרג את תשובותיהן מ 1(כלל לא) עד 5 (במידה רבה מאד).

מתוקף נושא עבודתנו נתמקד בהמשך בשאלות ב' ו - ג.'

עקב ריבוי האינפורמציה והנתונים בחרנו לרכז את הממצאים סביב שש שאלות השוואתיות מרכזיות
ובאמצעותן לנסות ולהסיק לגבי דרכי ההתערבות שבחלק מן המקרים הוכיחו את עצמן.

1. השוואה בין רמת החרדה בביה"ס היסודיים לעומת התיכוניים. מבדיקתנו כאן עלה שב 25% - מכל אחד מביה"ס היסודיים שבדקנו דווח על רמת חרדה הנעה בין חרדה מתמדת לבין חרדה לעיתים רחוקות. בביה"ס התיכוניים לעומת זאת דווח שב 50% - מביה"ס חרדים התלמידים לעיתים קרובות, 25% החרדים לעיתים, ו 25% - החרדים לעיתים רחוקות.

2. השוואה בין רמת האלימות בביה"ס היסודיים לעומת התיכוניים. מבדיקתנו כאן עלה שרמת האלימות בביה"ס התיכוניים היא קטנה באופן משמעותי בהשוואה לביה"ס היסודיים. מעניין לראות את הקורלציה בביה"ס היסודיים בין רמת החרדה לבין רמת האלימות, בעוד שקורלציה זו מיטשטשת בתיכון. במילים אחרות נראה מבדיקתנו שבעוד שהחרדה בביה"ס היסודיים, יתכן ומתועלת לכיוונים אלימים, הרי שבביה"ס התיכוניים, מנותבים הפחדים והחרדות לכיוונים אחרים.

3. השוואה בין רמת החרדה בין ביה"ס היסודיים בתוך הקו הירוק לעומת השטחים. מבדיקתנו כאן עולה שבתוך הקו הירוק ההתפלגות היא 50% החרדים לעיתים קרובות ו 50% החרדים לעיתים. זאת לעומת ביה"ס בשטחים שם 50% פוחדים לעיתים קרובות ו 50% הפוחדים לעיתים רחוקות. הנתון האחרון נראה תמוה זאת בגלל החשיפה הרבה יותר של תושבי השטחים לאירועי טרור. בפרק הבא ננסה להבין את משמעותן של התוצאות הללו.

4. השוואת רמת האלימות בביה"ס היסודיים - חילוניים לעומת יסודיים - דתיים. ב 50%  מביה"ס הדתיים שנבדקו דווח על אלימות לעיתים רחוקות מול 50% שדווח בהם על אלימות לעיתים. בביה"ס החילוניים דווח על 50% המאופיינים באלימות לעיתים מול 50% המאופיינים באלימות לעיתים קרובות. גם לנתון זה ננסה להתייחס בפרק הבא.

5. השוואת רמת האלימות בביה"ס התיכוניים החילוניים לעומת התיכוניים - דתיים. ב 50% מביה"ס התיכוניים - דתיים דווח על אלימות הבאה לביטוי לעיתים רחוקות מול 50% מביה"ס שדיווחו על אי קיומה של תופעת האלימות כלל בבית ספרם. בביה"ס התיכוניים - החילוניים דוח ב50% מהמקרים על אלימות לעיתים מול 50% מקרים של אלימות לעיתים רחוקות לתוצאות אלה ננסה להתייחס בפרק הבא.

6. השוואת רמת החרדה בביה"ס התיכוניים (חילונים ודתיים) בקו הירוק לעומת המקבילים להם בשטחים . בביה"ס בשטחים דווח על 100% חרדה הן בביה"ס החילוניים והן בדתיים. זאת לעומת הדיווח על 50% חרדה לעיתים , מול 50% החרדים לעיתים רחוקות. לתוצאות אלה ננסה להתייחס בפרק הבא.

אסתר בוארון- אבירם