קישורים לאתרים באינטרנט בנושא האלימות ושורשיה   

    

http //www. tolerance . co. il /tolerance 8 html .1   
באתר זה מופיע מאמר בשם "סובלנות בעד ארצנו" ,המכיר בעובדה שהלחצים מבחוץ - ביניהם המצב   
הביטחוני, גורמים להיותנו חברה אלימה. יחד עם זאת, טוען הכותב ,שיש לעשות שינוי טוטאלי בסדרי    
העדיפויות בכך ש"הסובלנות צריכה להיות יעד אסרטגי-לאומי. אם לא נבין זאת עתה ואם לא נחנך לכך    
את עצמנו ואת הנוער, אנו נכנסים לדרך ללא מוצא".   

www. Education .gov .il /preschool/menia.htm  .2   
בתקופה זו שהאלימות פוגעת בחברה הישראלית על כל שכבותיה, היא חודרת גם לאוכלוסיית ילדי הגנים.   
האגף לחינוך קדם יסודי דןבתופעה, גיבש עמדות ומציע לגננות דרכים להתמודד איתה.   

www. bdidut. com / media / tv-3 htm .3   
האתר דן באלימות בטלוויזיה והשפעתה על ילדים.   

http/info.smkb.ac.il/ home/nome .exel 654/1837 .4   
כתובת עלון מכללת סמינר הקיבוצים. מתוך פרסום בעלון באייר תשס"ב.   
במאמר ישנו תאור מפגש מורים בנושא התמודדות עם מצבי לחץ. המאמר מציין אופני התערבות והתמודדות    
של הגורמיםהפסיכולוגים והטיפוליים מול מצבי לחץ וחרדה אצל ילדי ביה"ס , לנוכח המצב הבטחוני. המאמר    
נותן עצות ורעיונות חשובים, ומעל הכל- מעשיים.   

betichut / 7. Html 5kl / 212.199.43.120  . 5   
אתר זה דן בהכנה פסיכולוגית ופיזית לשעת חירום, אלא שהכוונה היא למלחמה עם עיראק. עם זאת    
חלק מהדברים יכולים להיות רלוונטיים גם עבור התמודדות עם מצבי חירום הנובעים מהאינתיפאדה.   

http// 207.232.9.131 /shefi / heder/ htm.6   
האתר הנו מטעם מדינת ישראל, משרד החינוך ,השרות הפסיכולוגי הארצי. באתר קיים קובץ מאמרים הנותן    
סקירה על האלימות בביה"ס, על התמודדות במצבי חירום ולחץ ועוד.   

http// learn/ snunit. Kl2il/ galim/ horut/ upload/ bb- gan/ alimut 1 html .7   
אתר זה מציע רשימת ספרים רלוונטית על התמודדות עם מקרי אלימות ילדים בביה"ס.   

http//lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7108 .8   
אתר זה שייך לספריה של מט"ח , )המרכז לטכנולוגיה חינוכית(, והמאמר המופיע שם בהקשר שלנו הוא    
מאמרו של פרופ' אבי בלייך.במאמר ששמו "החברה הישראלית בצבת הטרור "סוקר הכותב, מתוך בדיקות    
שעשה עם חבריו, מהן ההשלכות הנפשיות של אינתיפאדת אל- אקצה על החברה הישראלית.