חלומות שהתגשמו והפכו ממושבה לעיר אשר קמה מהחולות.
1883 המושבה נוהלה ע"י פקידות הברון רוטשילד 1882 התיישבו על הקרקע 17 המשפחות הראשונות
1897- ניתן אשור מטעם הפקידות לועד המושבה לנהל את העניינים החברתיים והתרבותיים
1912- התורכים מכריזים על ראשון לציון כעיר (בלדיה) ומורים על איחודה עם נס ציונה (דבר שלא בוצע
מעולם).
1919 -גמל פחה , המושל התורכי של ארץ ישראל וסוריה מבקר במושבה כאות הוקרה והתפעלות מפיתוח 
המושבה, הרחיבאת גבולות המושבה ע"י מתן החולות לתחומה של ראשון-לציון
1922- ראשון לציון מקבלת מעמד של מועצה מקומית
1950- ראשון לציון מקבלת מעמד של עיר ואם בישראל
2000- ראשון לציון הוכרזה כעיר הרביעית בגודלה בישראל
2002- סופחו כ- 7000 דונם ושטחה הוא 60,000 דונם.
..................................................................................................................................................
כ"ח באדר תרמ"ב - 19 במרס 1882
הוקם "ועד חלוצי יסוד המעלה" ביפו ע"י זלמן דוד ליבונטין במטרה לרכוש קרקעות בארץ ישראל ולקיים
התיישבות חקלאית של יהודים.
רכישת אדמות עיון קרא
בט' באב תרמ"ב 25 ביולי 1882 נרכשו האדמות מהאחים מוסטפה ומוסה אל דג'אני. הקרקע היתה בת 3340 דונם
ונרכשה מכספי ועדחלוצי יסוד המעלה במחיר 49,926 פראנק.
.....................................................................................................................................................
היווסדה של ראשון לציון
בטו באב תרמ"ב 31 ביולי 1882 נוסדה ראשון לציון על אדמות עיון קרא. עם רדת הליל הגיעו מיפו בשתי עגלות 
נציגי שבעעשרה משפחות המייסדים.
ז.ד.לבונטין מספר , כשנשאלה השאלה מי ישב בקרון לנהוג את הסוסים הציע מר חנקין עשרה רובל לטובת המושב.
המייסדים התמקמו בפסגת הגבעה.
.....................................................................................................................................................
מצאנו מים
בט"ז באדר א' תרמ"ג, 23 בפברואר 1883, הסתיימה חפירת הבאר במושבה ונמצאו מים בעומק 48 מ' .
......................................................................................................................................................
הכרזת ראשון לציון לעיר
באוגוסט 1950 קבלה ראשון לציון מעמד של עיר וזאת על פי פקודת העיריות משנת 1934.
"בכל חוק או מסמך שנזכרים בו המועצה או נשיאה יש לקרוא במקומם מועצת העירייה ראשון לציון וראש 
העירייה ראשון לציון.
.......................................................................................................................................................
מחרשת מתכת
1891 יצחק לייב טופורובסקי, ממייסדי המושבה החליף את המסמר שבגוף  מחרשת העץ שהיתה נהוגה עד אז
בארץ, לסכין ברזל המפלחת את האדמה.
........................................................................................................................................................
מגדל המים
על יד באר המושבה הוקמה בשנת 1898 בריכת מים בה נאגרו מי השתיה . את המים היו מעלים במשאבה מהבאר
ומובילים לשלוש בריכות גדולות בקרבתה.
באר המושבה עומדת על תילה עד עצם היום ובה נערך חזיון אור קולי.
..............................................................................................................................................,,,,,......
חשמל במושבה
בשנת 1927 התחברה המועצה המקומית לרשת החשמל של רוטנברג ונפתח ראינוע )בית קולנוע( נעמן.
.........................................................................................................................................................
היקב
אבן הפינה ליקב הונחה בשנת תרמ"ט 1889, והיקב החל בפעולתו ב1890. חבית היין הראשונה הופקה בשנת 1891.
היה זה מפעל התעשיה הגדול בארץ ישראל והיקב השני בגודלו בעולם באותם ימים.היקב פעיל עד ימינו אלה
ומפיק יין המשווק בכל רחבי העולם.
...........................................................................................................................................................
גן המושבה
בסוף שנות ה-80 של המאה ה-19 הוקמה תחנה ניסיונית, גן טיול ופרדס הדרים ובו גידלו משתלת אקליפטוסים
הראשונה בארץ שממנה נשלחו שתילי האקליפטוס למושבות. גם מיני צמחים שהובאו מחו"ל גידלו בגן.
בשנת 1890 ניטעו שדרות דקלים קנריים .
בשנת 1996 עיריית ראשון לציון חדשה את גן המושבה, שטחה כ-40 דונם.
........................................................................................................................................................
אקליפטוסים
על פי הוראת הממשל העותמני ניתנה לתושבי ראשון לציון רשות לטעת עצי אקליפטוס על החולות ממערב למושבה
כדי למנוע נדידת חולות.
.........................................................................................................................................................
תעשיה
עד שנות העשרים התעשיה בראשון לציון התרכזה סביב מפעל היקב . בשנות העשרים הוקמו התעשיות: נצח- 
מרצפות, המגבש-צינורות, אביבה מפעל לייצור קרח. בשנות השלושים - מפעל גביש לזכוכית, תרזה- תעשיית 
רהיטים, פיאו -יצור מזון ותבלינים )פועל עד היום(, תפזול- תעשיות כימיות וחמרי הדברה )פועל עד היום(.
גמיש- מוצרי גומי,צדק- סריגים, אוקבה -סכיני גילוח, סיליקט-לבנים, בירה ארץ ישראלית,

לאור השינויים שחלו באופיי אזורי התעשיה טבע מר מאיר ניצן ראש העירייה את המונח אזורי מ.ב.ת )מבחר
בילוי ותעשיה(.האזורים משלבים מפעלים, חנויות, עסקים ומוקדי בילוי בראשון לציון.

חמישה אזורי מ.ב.ת. בעיר
אזור מבת צפון- אזור תעשיה בדרך המכבים, אזור מבת מערב- אזור התעשיה החדש, אזור תעשיה נווה אליהו-, 
אזור טריגוזין-בצפון העיר על כביש רמלה לוד, אזור תעשיה מעויין שורק )בפיתוח( באזורי התעשיה מתרכזים
מרכזים לוגיסטיים גדולים כגון: הקואופ, סופרסל, ידיעות אחרונות, גלובס, umi, דפוס מסדה,אלקטרה.
......................................................................................................................................................
סמל העיר
הסמל הוזמן ע"י מועצת המושבה לכבוד יובל ה-60 אשר רצתה להבליט את ראשיתה והתפתחותה של המושבה.
בסמל מונצחת הבאר הראשונה מסביבה משתרגת גפן. בסמוך מזדקר עץ ההדר על פירותיו המוזהבים. וברקע בניניי
תעשיה.
......................................................................................................................................................
הדגל
בשנת 1885 במלאת שלוש שנים למושבה הונף דגל עברי עשוי "יריעת אריג לבנה שתים שתים רצועות של תכלת
משתי קצותיה דוגמת הטלית ומגן דוד של תכלת באמצע.
הדגל נעשה ע"י ישראל בלקינד ופאני אברמוביץ בבית המייסד זאב אברמוביץ בט"ו בא תרמ"ה.
.........................................................................................................................................................
קרן הקיימת
על ההר בצל השקמה בראשון לציון בשנת 1889 נוסדה ע"י בני המושבה אגודה לגאולת קרקע בשם "קרן קימת".
שתיים עשרה שנים מאוחר יותר בקונגרס הציוני החמישי שהתקיים בבאזל בשנת 1901 התקבלה החלטה על הקמת
הקרן הקיימתלישראל.
.......................................................................................................................................................
פעמון המושבה
בשנת 1886 הוצב באמצע המושבה ומתפקידו להודיע על תחילת וגמר העבודה ולהעיר את האיכרים והתלמידים 
לבית הספר וכמובן התריע מפני סכנות ופריצת אש.
היום מוצב בכיכר המייסדים.
..........................................................................................................................................................
התקוה
על פי גרסת ותיקי המושבה נפתלי הרץ אימבר כתב את מילות ההמנון בעת שהותו בראשון לציון במרתף ביתו
של האיכר שרגא פייבלהייסמן בשנת 1883.
שמואל כהן תושב ראשון לציון התאים בשנת 1887 לחן עממי רומני למילות התקוה. הלחן אומץ על ידי בני
המושבה והופץ במושבות ברבות הימים הפכו הבית הראשון והפזמון להמנון מדינת ישראל
בטרם המציא  להלן תרגום חופשי של מר דב זיסמן למילים שנכתבו במקור ברומנית ל"העגלה עם שוורים"
.....................................................................................................................................................
מבנים היסטוריים
......................................................................................................................................................
כיכר המייסדים (רחוב אחד העם)
רחבת הכיכר הינה פיסגת הגבעה אליה הגיעו שבע עשרה המשפחות הראשונות, בט"ו באב תרמ"ב. גבעה זו הפכה
ברבות הימים למרכז חיי המושבה. בכיכר הוקמו: בית הכנסת, צריף הדואר, תחנת ההסעה של הדליג'נס ופעמון
המושבה.
בחודש מרס 2002 חודשה הכיכר לציון 120 שנה להיווסדה של ראשון לציון, נטעו בה עצי תות כפי שהיו בה בעבר,
ופעמון המושבה הוצב בה.
........................................................................................................................................................
בית הכנסת הגדול
בשנת 1885 הונח היסוד לבניין בית הכנסת . מיקומו נקבע בנקודה הגבוהה ביותר במושבה.
עד עצם היום הזה משמש אותנו בית הכנסת כבית תפילה.
........................................................................................................................................................
בית הספר העברי הראשון- "עברית בעברית" (רחוב אחד העם)
בשנת 1886 הוקם בית הספר העברי הראשון בארץ ובעולם בראשון לציון. ביוזמת המורה דוד יודילוביץ הוחלט 
בשנת 1888 ללמדאת כל המקצועות בשפה העברית
בית הספר נקרא חביב על שם דב חביב לובמן שכיהן כיו"ר ועד המושבה והמועצה המקומית.
בית הספר משמש כבית ספר עד היום.
כיום מצויים בראשון לציון 76 מוסדות חינוך, 49 יסודיים, 27 חטיבות ביניים ו 11 תיכונים.
.........................................................................................................................................................
גן הילדים העברי הראשון בארץ ובעולם
הוקם בשנת 1898 במרתף בית הכנסת. הגננת הראשונה היתה גב' אסתר שפירא אשר ניהלה את הגן על פי שיטת
פרבל בעברית.
........................................................................................................................................................
הגימנסיה הראלית
בית הספר התיכון ,הוקם בשנת 1939 על ידי אליעזר קררי אשר ניהל אותה במשך 30 שנה.
בנין העירייה (רחוב רוטשילד)
הוקם בשנת 1888 ע"י הברון רוטשילד עבור פקידיו. במשך תקופה ארוכה שימש הבית כ"בית הרופאים". בתחילת
שנות השלושים שלהמאה ה-20 עבר הבניין לידי המועצה המקומית . כיום יושבים בבית זה ראש העירייה, סגניו
ומשרדים אחרים.
.......................................................................................................................................................
בית הפקידות- בית יד לבנים (רחוב אחד העם*
היה המבנה המפואר ביותר במושבה בשנותיה הראשונות. נקרא בית הפקידות כי בו התרכזו פעולות פקידי הברון
רוטשילד בראשון לציון ובכל הארץ.
כיום משמש בית יד לבנים להנצחת זכר בני ראשון לציון שנפלו על משמרתם.
על המרפסת הפונה צפונה שוחזרה דמותו שלהרצל, זכר לביקורו במושבה בשנת 1898.
......................................................................................................................................................
מוזיאון ראשון לציון (רחוב אחד העם- כיכר המייסדים)
שוכן במבנים ששימשו בעבר בית הרפואות )בית מרקחת( בית הרוקח, בנין הקליניקה )נבנה ב-1912( בית המייסד
שליט )נבנה 1883(ואורווה )נבנה 1883(.
במוזיאון תצוגות היסטוריות המקיפות את החיים במושבה ב-40 השנים הראשונות, תצוגת אופנה" בגדי ראשונים"
תערוכת "כוחסוס" המוצגת באורווה, מונצחים 17 המייסדים, ומשפחותיהם.
....................................................................................................................................................
אורוות הברון (רחוב מוהליבר)
בצומת הרחובות מוהליבר רוטשילד שוכן בית דו קומתי בו שכנו משרדי פקידות הברון. בחצר הקימו הפקידים
אורווה גדולה ומפוארת לסוסים, כרכרות מחסנים וחדרים לרוכבים.
היום משמש החלק הצפוני בית לועד החקלאי והחלק הדרומי לבתי עסק ומסעדה.
....................................................................................................................................................
בית זרובבל ושלומית חביב (רחוב לבונטין)
המדרשה לחקר חיבת ציון שוכנת בביתם של שולמית וזרובבל מבניה הראשונים של ראשון-לציון. הבית נבנה בשנת
.....................................................................................................................................................
תרבות ותרבות הפנאי

בשנת 1895 הוקמה תזמונת ראשונה של איכרים המנגנים בכלי נשיפה וכלי מיתר. מנצח התזמורת ומורה הנגינה 
היה בוריסאוסוביצקי.
בשנת 1990 האורקסטרה המתחדשת חודשה ומנעימה לתושבי העיר באירועים שונים.
בשנות התשעים נוסדה התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון מנצח התזמורת מנדי רודן.
.....................................................................................................................................................
בית העם מתחם זד"לבשנת 1897 הוקם בית העם בכספי האכרים אשר לא הסתפקו בעבודת האדמה ודאגו גם לרוח ולנפש. בית העם
הוקדש לברון ולברונית דה רוטשילד כאות הוקרה על תמיכתם במושבה.
בבית העם שכנו ועד המושבה, הספריה והאורקסטרה.
בשנת 1998 שוקם בית העם ומשמש למפגשי תרבות.
.......................................................................................................................................................
בית הספרים
החל משנת 1897 שכן בית הספרים בבית העם ובו ניהלו ערבי קריאה בעברית, ונערכו מפגשי תרבות כמו כן תושבי
העיר החליפו ספרים וקראו את העתונות היומית.
......................................................................................................................................................
 
כותר ראשון
נוסד בשנת 1998 ומהווה את מימוש חזון הספריה הציבורית בשנות האלפיים. הכותר כולל אוספים עשרים ואמצעי
מדיה מגוונים,עשרות נקודות מחשב המקושרים לאינטרנט וספרים אינטראקטיביים וכו'.

.....................................................................................................................................................
היכל התרבות
נחנך בשנת 1999 ומשמש אכסניה לתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון-לציון ולמופעי תרבות.
האולם מודרני ומרהיב ביופיו מכיל כ-1000 מקומות ישיבה. בימים אלה מסתיימת בנייתו של אולם נוסף לארועים
אשר יכיל 250 מקומות ישיבה.
........................................................................................................................................................
חי כיף
גן החיות של ראשון לציון הוקם בשנת 1990. החי כיף מתוכנן לפי נושאים זואולוגיים, בוטנאיים.
....................................................................................................................................................
הסופרלנד
מרכז השעשועים השני בגודלו בארץ במערב העיר הוקם בשנת 1991. הסופרלנד כולל עשרות מתקנים המשתרעים על
שטח של 40דונם. במקום בולטים גלגל ענק, רכבת הרים.
......................................................................................................................................................
ספורט-כיף
במתחם האמפיפארק הוקם בשנת 1988 באתר יש 10,000 מושבים, ובו מתקיימים מופעים וארועים לטובת
התושבים
...................................................................................................................................................
איצטדיון הכדורגל
קרית ספורט ובה מגרשי כדורגל המשמשים את שחקני העיר.
ובו מזרקה מים זורמים ופסלים של בעלי חיים. פארק נאות אשלים
פארק במרכז שכונת נאות אשלים
......................................................................................................................................................
ברחבי העיר נמצאים פארקים בשכונות העיר.
.....................................................................................................................................................
אתרי הנצחה
.....................................................................................................................................................
 
גן בזכרון- בגן מספר אתרים:
אנדרטת השואה מורכבת משש ארובות, אחת מהן משמשת נר זיכרון בכל ימות השנה.
שדרות חסידי אומות העולם )בשדרה עמודים לכבודם של חסידי אומות העולם בהתאם למדינות בהן הצילו
יהודים בשואה( אנדרטה לציון חמשים שנה לניצחון על הנאצים
...................................................................................................................................................
אנדרטת התקומה - באנדרטה תבליטים המציינים פרקים בתקומת עם ישראל בארצו.

.................................................................................................................................................
אנדרטת יצחק רבין לזכרו של יצחק רבין ז"ל. האנדרטה מצוייה בשדרות יצחק רבין, ומסביבה מצוטט הפסוק
וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות -
......................................................................................................................................................