החינוך בעידן המהפכה הטכנולוגית עתירת הידע

הצורך בשיתוף פעולה בינלאומי

ביכולתה של הטכנולוגיה לסייע לאנושות או להיות לרועץ. יש לפעול בחוכמה. העולם וכול מדינה כשלעצמה צריכים למצוא את הדרך לפגוש את השינויים הטכנולוגיים לטובת בני האנוש. אם נאמץ את כוחה החיובי של הטכנולוגיה לטובת כול העולם, הטכנולוגיה בכוחה תביא לתמורות חיוביות, משמעותיות ברחבי העולם.

לשם הוצאת הטוב מההתפתחויות הטכנולוגיות, דרוש שיתוף פעולה בינלאומי. העולם צריך למצוא דרך לאמץ את כוח הטכנולוגיה כדי למנוע רעב, ויש למצוא פתרון לבעיות החלק הגדול הפחות מתועש של העולם בו קיים המחסור.

העולם ימשיך ויתפתח ויהיה עתיר אנרגיה, ימשיכו לחפש אנרגיות חלופיות ותתחייב מודעות אקולוגית מפותחת. כיום המודעות המפותחת לנושא האקולוגי, עדיין מצטמצמת 'בגופים הירוקים' הקיימים ברחבי העולם. פעולתם המשותפת, באה לידי ביטוי קיצוני במהומות בסיאטל ארה"ב ב -1.12.99 עם כינוס ועידת הסחר הבינלאומי. הם דורשים שיתוף פעולה בינלאומי לשמירה על הטבע. נקווה שבפעולתם, סימן להתעוררות העולם.

אם כול מדינה מהעולם המפותח תקצה אחוז אחד מהתוצר הלאומי למדינות העולם השלישי, ניתן יהיה למנוע רעב. בנוסף, דרוש שיתוף פעולה בינלאומי כדי לפתור בעיות אקולוגיות, כמחסור במים בחלקים שונים על פני כדור הארץ ובבלימת התחממות כדור הארץ.

את התקשורת ניתן וצריך לרתום בסיוע לאדם ולחברה. כך גם את האינטרנט. ניתן לפעול באמצעות חקיקת חוקים ובשיתוף פעולה בינלאומי, כדי להתגבר על גורמים כלכליים אינטרסנטים. לפעול מבלי לפגוע בעיקרון חופש המידע והביטוי, ומבלי להשתמש בו לשלילה.

ככלל חשוב לעודד פיתוח עם מכוונות חברתית, סביבתית תורמת, ועל המוסדות הממשלתיים לדאוג להפניית משאבים מבוקרת, בשיתוף פעולה כלל עולמי16 המורכב מכול שכבות החברה. "בכך נוכל להשפיע בצורה חיובית על תרבות המחר. מדינות העולם יכולות לעשות יד אחת בכיוון זה." רוטנשטרייך (1980)

דע עקא שהאנושות מעדיפה לחולל שינויים בצעדים קטנים ולא להתחייב לשינויים מעמיקים ויסודיים. קיימת נטייה לראות את צורכי הקרוב, את 'עניי עירך'. האלקטרוניקה המתקדמת, תרמה לנגישות בידע כל העולם. אך רשויות השידור, שמהווים מעצמות כלכליות, לא עסוקות במה שאין בו גוון 'פופוליסטי'. מלחמות ועוני במקומות שונים בעולם, לא באים לידי ביטוי בתקשורת העולמית, או שניתנת להם תשומת לב שולית.

בשאלת הצורך בתנועה למען קידום מוסרי ורציונלי של המחקר המדעי והפיתוח הטכנולוגי, נדרשת מדיניות כוללת של קבוצות חשיבה מקצועיות, מכל שכבות החברה. אין להשאיר את המערכת החברתית, את ההחלטות המוסריות העקרוניות רק בידי אנשי המדע, המקדשים את עקרון ה"חופש המדעי", ונוסיף גם את אנשי העסקים שהם בבחינת 'החתול, השומר על השמנת' והם עלולים לשים לב רק לתועלות כלכליות מידיות.

שיתוף פעולה כלל עולמי, קשה לביצוע. הרפורמות הנדרשות, יקרות ביותר. נדרשים תקציבים גדולים למו"פ כדי לפתח דלק חלופי לטווח הארוך, כדי לטפל בבעיות של זיהום מקורות המים כדי להקל את בעיית המחסור במים, זיהום האוויר ובעיות אקולוגיות רבות נוספות )לדוגמה זיהום נהר הדנובה ויובליו בפברואר 2000 ופגיעה ארוכת טווח בשניים וחצי מליון איש, בדגה בחי ובשרשרת המזון, בעקירת יערות הגשם וכדומה. אינטרסים מקומיים צרים, רגשות לאומיים נוגדים ונטיות פונדמנטליסטיות שמים מכשול בפני שיתוף פעולה בינלאומי. אם כי ניצנים לכך ניתן לראות באמנות בינלאומיות; כאמנת הלסנקי ועוד אמנות, ובאיחוד האירופאי המשותף. ברור ששיתוף הפעולה העולמי נדרש בטווח הקצר.

שרונה שולב